Thứ hai, 03/10/2022

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật tuần 18 năm 2022

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
06/05/2022 60(T) VN4SR002

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Phao

06/05/2022 59(T) VN4NT001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG NHA TRANG – Phao

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2020 2021 2022

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2020 2021 2022
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV