Thứ hai, 03/10/2022

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật tuần 19 năm 2022

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
13/05/2022 63 VN3KH001, VN300019

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – LUỒNG RA, VÀO BẾN CẢNG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN BOT VÂN PHONG 1 – Phao

13/05/2022 62(T) VN300021

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH NINH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Tàu đắm

13/05/2022 61 VN4SR001, VN4SR002, VN4TV001, VN4SG003, VN3GR001, VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2020 2021 2022

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2020 2021 2022
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV