Chủ nhật, 16/06/2024

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật tuần 34 năm 2022

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
26/08/2022 120 VN4TV002, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Phao

26/08/2022 119 VN4SR001, VN4SR002, VN3GR001, VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2022 2023 2024

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2022 2023 2024
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV