Thứ bảy, 28/01/2023

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật tuần 43 năm 2022

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
28/10/2022 147 VN4SG003

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH ĐỒNG NAI – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Độ sâu

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2021 2022 2023

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2021 2022 2023
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV