Chủ nhật, 16/06/2024

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật tuần 47 năm 2023

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
24/11/2023 133 VN4QCB01, VN300026. VN300027, VN3ĐA001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG LỚN VÀO SÔNG HẬU – Phao

24/11/2023 132(T) VN300020

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao

24/11/2023 131 VN4BT001, VN300034

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KIÊN GIANG – LUỒNG BÌNH TRỊ – Độ sâu

24/11/2023 130 VN4SR001, VN4SR002, VN3GR001, VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2022 2023 2024

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2022 2023 2024
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV