Chủ nhật, 20/06/2021

Công đoàn Tổng công ty

Đội ngũ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC LÃNH ĐẠO

CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

KHÓA II, NHIỆM KỲ 2018 – 2023

BTV-Cong-doan

Y VIÊN BAN CHP HÀNH CÔNG ĐOÀN TNG CÔNG TY

BO ĐM AN TOÀN HÀNG HI MIN NAM, NHIM KỲ 2018 – 2023

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CÔNG ĐOÀN ĐƠN VỊ
1 Dương Thế Nam Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Tổng công ty
2 Nguyễn Thị Thu An Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Tổng công ty
3 Mai Văn Liêm Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Tổng công ty
4 Lê Thành Lợi UV Ban Thường vụ Công ty BĐATHH Đông Nam Bộ
5 Trần Minh Thuận UV Ban Thường vụ Văn phòng Tổng công ty
6 Đào Duy Hiển UV Ban Thường vụ Văn phòng Tổng công ty
7 Phạm Quang Giáp UV Ban Thường vụ Văn phòng Tổng công ty
8 Phạm Thị Nhung UV Ban Thường vụ Văn phòng Tổng công ty
9 Lê Anh Tuấn UV Ban Thường vụ Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I
10 Nguyễn Thị Thủy UV BCH Văn phòng Tổng công ty
11 Vũ Đăng Hùng UV BCH Văn phòng Tổng công ty
12 Trương Quốc Kế UV BCH Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực V
13 Nguyễn Văn Hoàng UV BCH Công ty CP Cơ khí hàng hải miền Nam
14 Lê Tế UV BCH Công ty CP Trục vớt cứu hộ Việt Nam
15 Nguyễn Thanh Mai UV BCH Công ty BĐATHH Tây Nam Bộ
16 Phạm Thị Bích Lâm UV BCH Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IX
17 Lê Trọng Thạch UV BCH Công ty BĐATHH Nam Trung Bộ
18 Nguyễn Phương Trung UV BCH Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
19 Phạm Thị Thủy UV BCH Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam
20 Nguyễn Đức Huy UV BCH Công ty BĐATHH Biển Đông và hải đảo
21 Phạm Thị Hoài UV BCH Công ty Thi công cơ giới hàng hải MN
22 Đỗ Thị Thu UV BCH Công ty CP Thiết bị BHHH miền Nam
23 Trần Thị Thu Sương UV BCH Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII
24 Nguyễn Thị Kim Liên UV BCH Văn phòng Tổng công ty
25 Nguyễn Văn Công UV BCH Văn phòng Tổng công ty
26 Nguyễn Thị Thu Hồng UV BCH Văn phòng Tổng công ty
27 Nguyễn Quang Hải UV BCH Văn phòng Tổng công ty

Y BAN KIM TRA CÔNG ĐOÀN TNG CÔNG TY

BO ĐM AN TOÀN HÀNG HI MIN NAM, NHIM KỲ 2018 – 2023

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ
1 Mai Văn Liêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Văn phòng Tổng công ty
2 Nguyễn Thị Thu Hồng Phó Chủ nhiệm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Văn phòng Tổng công ty
3 Trần Ngọc Nam Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công ty BĐATHH Đông Nam Bộ
4 Vũ Thành Đạt Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Văn phòng Tổng công ty
 5  Lê Thị Thu Hằng  Ủy viên Ủy ban Kiểm tra  Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IX

BAN THANH TRA NHÂN DÂN TNG CÔNG TY

BO ĐM AN TOÀN HÀNG HI MIN NAM, NHIM KỲ 2018 – 2020

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ
1 Đào Duy Hiển Trưởng ban Văn phòng Tổng công ty
2 Lưu Quang Hưng Phó ban Văn phòng Tổng công ty
3 Dương Thanh Hải Thành viên Công ty BĐATHH Biển Đông và hải đảo
4 Nhâm Mạnh Linh Thành viên Công ty BĐATHH Tây Nam Bộ
5 Trần Ngọc Nam Thành viên Công ty BĐATHH Đông Nam Bộ
6 Nguyễn Lương Ngọc Thành viên Công ty BĐATHH Nam Trung Bộ
7 Trần Văn Thắng Thành viên XN Khảo sát hàng hải miền Nam