Thứ ba, 28/06/2022

Công đoàn Tổng công ty

Đội ngũ

Y VIÊN BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN TNG CÔNG TY

BĐM AN TOÀN HÀNG HI MIN NAM, NHIM KỲ 2018 – 2023

So-do-to-chuc_Update_15-7-2021

Y VIÊN BAN CHP HÀNH CÔNG ĐOÀN TNG CÔNG TY

BO ĐM AN TOÀN HÀNG HI MIN NAM, NHIM KỲ 2018 – 2023

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CÔNG ĐOÀN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1 Dương Thế Nam Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Tổng công ty
2 Nguyễn Thị Thu An Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Tổng công ty
3 Mai Văn Liêm Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Tổng công ty
4 Phạm Quang Giáp UV Ban Thường vụ Văn phòng Tổng công ty
5 Phạm Thị Nhung UV Ban Thường vụ Văn phòng Tổng công ty
6 Trần Minh Thuận UV Ban Thường vụ Văn phòng Tổng công ty
7 Đào Duy Hiển UV Ban Thường vụ Văn phòng Tổng công ty
8 Trần Mạnh Tân UV Ban Thường vụ Công ty BĐATHH Đông Nam Bộ
9 Lê Anh Tuấn UV Ban Thường vụ Công ty HTHH khu vực I
10 Nguyễn Thị Thủy UV BCH Văn phòng Tổng công ty
11 Vũ Đăng Hùng UV BCH Văn phòng Tổng công ty
12 Nguyễn Thị Kim Liên UV BCH Văn phòng Tổng công ty
13 Nguyễn Văn Công UV BCH Văn phòng Tổng công ty
14 Nguyễn Thị Thu Hồng UV BCH Văn phòng Tổng công ty
15 Nguyễn Quang Hải UV BCH Văn phòng Tổng công ty
16 Nguyễn Thanh Mai UV BCH XN KSHH miền Nam
17 Phạm Thị Thủy UV BCH XN KSHH miền Nam
18 Lê Trọng Thạch UV BCH Cty BĐATHH Nam Trung Bộ
19 Nguyễn Đức Huy UV BCH Cty BĐATHH Biển Đông và Hải đảo
20 Phạm Thị Hoài UV BCH Cty TCCG hàng hải MN
21 Lê Thanh Hải UV BCH Công ty HTHH khu vực V
22 Trần Thị Thu Sương UV BCH Công ty HTHH khu vực VII
23 Nguyễn Phương Trung UV BCH Công ty HTHH khu vực VIII
24 Nguyễn Văn Hoàng UV BCH Công ty CP CKHH miền Nam
25 Bùi Đức Cường UV BCH Công ty CP TVCH Việt Nam
26 Đỗ Thị Thu UV BCH Công ty CP TBBHHH miền Nam

Y BAN KIM TRA CÔNG ĐOÀN TNG CÔNG TY

BO ĐM AN TOÀN HÀNG HI MIN NAM, NHIM KỲ 2018 – 2023

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ
1 Mai Văn Liêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Văn phòng Tổng công ty
2 Nguyễn Thị Thu Hồng Phó Chủ nhiệm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Văn phòng Tổng công ty
3 Trần Ngọc Nam Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công ty BĐATHH Đông Nam Bộ
4 Vũ Thành Đạt Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Văn phòng Tổng công ty
 5  Lê Thị Thu Hằng  Ủy viên Ủy ban Kiểm tra  Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IX

BAN THANH TRA NHÂN DÂN TNG CÔNG TY

BO ĐM AN TOÀN HÀNG HI MIN NAM, NHIM KỲ 2018 – 2020

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ
1 Đào Duy Hiển Trưởng ban Văn phòng Tổng công ty
2 Lưu Quang Hưng Phó ban Văn phòng Tổng công ty
3 Dương Thanh Hải Thành viên Công ty BĐATHH Biển Đông và hải đảo
4 Nhâm Mạnh Linh Thành viên Công ty BĐATHH Tây Nam Bộ
5 Trần Ngọc Nam Thành viên Công ty BĐATHH Đông Nam Bộ
6 Nguyễn Lương Ngọc Thành viên Công ty BĐATHH Nam Trung Bộ
7 Trần Văn Thắng Thành viên XN Khảo sát hàng hải miền Nam