Thứ bảy, 28/01/2023

Công đoàn Tổng công ty

Đội ngũ

Y VIÊN BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN TNG CÔNG TY

BĐM AN TOÀN HÀNG HI MIN NAM, NHIM KỲ 2018 – 2023

BTV-Cong-doan

Y VIÊN BAN CHP HÀNH CÔNG ĐOÀN TNG CÔNG TY

BO ĐM AN TOÀN HÀNG HI MIN NAM, NHIM KỲ 2018 – 2023

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CÔNG ĐOÀN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1 Dương Thế Nam Chủ tịch Công đoàn Khối Văn phòng Tổng công ty
2 Đinh Thái Công Phó Chủ tịch Công đoàn Khối Văn phòng Tổng công ty
3 Phạm Quang Giáp UV Ban Thường vụ Khối Văn phòng Tổng công ty
4 Phạm Thị Nhung UV Ban Thường vụ Khối Văn phòng Tổng công ty
5 Trần Minh Thuận UV Ban Thường vụ Khối Văn phòng Tổng công ty
6 Đào Duy Hiển UV Ban Thường vụ Khối Văn phòng Tổng công ty
7 Trần Mạnh Tân UV Ban Thường vụ Công ty BĐATHH Đông Nam Bộ
8 Lê Anh Tuấn UV Ban Thường vụ Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I
9 Nguyễn Thị Thu Hồng UV Ban Thường vụ Khối Văn phòng Tổng công ty
10 Nguyễn Thanh Mai UV BCH Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam
11 Lê Trọng Thạch UV BCH Công ty BĐATHH Nam Trung Bộ
12 Phạm Thị Thủy UV BCH Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam
13 Nguyễn Đức Huy UV BCH Công ty BĐATHH Biển Đông và Hải đảo
14 Phạm Thị Hoài UV BCH Công ty Thi công cơ giới hàng hải miền Nam
15 Lê Thanh Hải UV BCH Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực V
16 Trần Thị Thu Sương UV BCH Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII
17 Nguyễn Phương Trung UV BCH Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
18 Bùi Đức Cường UV BCH Công ty CP Trục vớt cứu hộ Việt Nam
19 Đỗ Thị Thu UV BCH Công ty CP Thiết bị BHHH miền Nam
20 Nguyễn Thị Thủy UV BCH Khối Văn phòng Tổng công ty
21 Vũ Đăng Hùng UV BCH Khối Văn phòng Tổng công ty
22 Nguyễn Thị Kim Liên UV BCH Khối Văn phòng Tổng công ty
23 Nguyễn Văn Công UV BCH Khối Văn phòng Tổng công ty
24 Nguyễn Quang Hải UV BCH Khối Văn phòng Tổng công ty

Y BAN KIM TRA CÔNG ĐOÀN TNG CÔNG TY

BO ĐM AN TOÀN HÀNG HI MIN NAM, NHIM KỲ 2018 – 2023

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Đinh Thái Công Chủ nhiệm
2 Nguyễn Thị Thu Hồng Phó Chủ nhiệm
3 Trần Ngọc Nam Ủy viên
4 Vũ Thành Đạt Ủy viên
5 Lê Thị Thu Hằng Ủy viên

BAN THANH TRA NHÂN DÂN TNG CÔNG TY

BO ĐM AN TOÀN HÀNG HI MIN NAM, NHIM KỲ 2022 – 2024

Stt Họ và tên Chức vụ Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại
1 Đào Duy Hiển Trưởng ban Trưởng phòng Thanh tra – Bảo vệ  – Quân sự Tổng công ty
2 Lưu Quang Hưng Phó Trưởng ban Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Tổng công ty
3 Nguyễn Anh Đức Thành viên Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ
4 Nguyễn Lương Ngọc Thành viên Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ
5 Dương Thanh Hải Thành viên Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty BĐATHH Biển đông và Hải đảo