[04-CV/TBVK] Vv góp ý dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ TCT nhiệm kỳ 2020-2025

[56-BC/BTG] Báo cáo công tác tuyên giáo, nắm bắt dư luận xã hội tháng 3, và phương hướng giải pháp tháng 4 năm 2020

[1973-PC/ĐU] Kế hoạch khắc phục sửa chữa hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm của tập thể BTV tỉnh ủy năm 2019

[1972-PC/ĐU] Kế hoạch thực hiện quy định số 06-QĐ/TW của Bộ chính trị về kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo

[1971-PC/ĐU] Chương trình công tác phòng chống tham nhũng năm 2020

[1970-PC/ĐU] Vv gửi tài liệu tuyên truyền về vụ việc xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội