Thứ năm, 02/04/2020

Tin tức

[1972-PC/ĐU] Kế hoạch thực hiện quy định số 06-QĐ/TW của Bộ chính trị về kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo

Tin tức khác

VMS-South tổ chức lớp tập huấn công tác văn thư lưu trữ

Biển Đông đón cơn bão đầu tiên

Đại diện Công ty Pentair đến thăm và làm việc với VMS-South

Đảng ủy VMS-South tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Tập huấn sơ cấp cứu và phòng chống bệnh nghề nghiệp