Chủ nhật, 16/06/2024

Đảng bộ Tổng công ty

Đội ngũ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC LÃNH ĐẠO

ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

KHÓA II, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

SDTCDU

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC LÃNH ĐẠO

CƠ QUAN ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

SDTCDU_1

Danh sách các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ TCT BĐATHHMN khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025

STT Họ và tên Chức vụ Đảng Chức vụ Chính quyền
1 Quách Đình Hùng Bí thư Đảng ủy Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty
2 Bùi Thế Hùng Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Giám đốc Tổng công ty
3 Phạm Quang Giáp Phó Bí thư Đảng ủy
4 Trần Đức Thi Ủy viên
Ban Thường vụ Đảng ủy
Phó tổng giám đốc Tổng công ty
5 Dương Thế Nam Ủy viên
Ban Thường vụ Đảng ủy
Chủ tịch công đoàn Tổng công ty
6 Vũ Danh Lam Ủy viên
Ban Thường vụ Đảng ủy
Chánh Văn phòng Tổng công ty
7 Nguyễn Thị Thủy Ủy viên
Ban Thường vụ Đảng ủy
Kế toán trưởng Tổng công ty
8 Lưu Văn Hà Ủy viên
Ban Thường vụ Đảng ủy
Trưởng phòng An toàn hàng hải
Tổng công ty
9 Trần Ngọc Ninh Ủy viên
Ban Thường vụ Đảng ủy
Giám đốc Công ty BĐATHH Đông Nam Bộ
10 Mai Văn Liêm Ủy viên
Ban Chấp hành Đảng bộ
Kiểm soát viên Tổng công ty
11 Phạm Thị Nhung Ủy viên
Ban Chấp hành Đảng bộ
Thành viên HĐTV Tổng công ty
12 Phạm Tuấn Anh Ủy viên
Ban Chấp hành Đảng bộ
Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty
13 Đinh Thái Công Ủy viên
Ban Chấp hành Đảng bộ
Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty
14 Trần Đại Nghĩa Ủy viên
Ban Chấp hành Đảng bộ
Trưởng phòng TCLĐ-TL Tổng công ty
15 Nguyễn Đức Tiến Ủy viên
Ban Chấp hành Đảng bộ
Giám đốc Ban quản lý dự án Tổng công ty
16 Võ Đăng Thanh Ủy viên
Ban Chấp hành Đảng bộ
Trưởng phòng Kỹ thuật Tổng công ty
17 Nguyễn Văn Công Ủy viên
Ban Chấp hành Đảng bộ
Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể
18 Đào Minh Tuấn Ủy viên
Ban Chấp hành Đảng bộ
Trưởng phòng Kinh tế – Kế hoạch Tổng công ty
19 Trần Minh Thuận Ủy viên
Ban Chấp hành Đảng bộ
Bí thư Đoàn Thanh niên,
Trưởng phòng Hợp tác quốc tế & Quản lý hoa tiêu Tổng công ty
20 Bùi Đức Thắng Ủy viên
Ban Chấp hành Đảng bộ
Giám đốc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ
21 Nguyễn Hữu Huy Ủy viên
Ban Chấp hành Đảng bộ
Giám đốc Xí nghiệp
Khảo sát hàng hải miền Nam
22 Nguyễn Văn Thọ Ủy viên
Ban Chấp hành Đảng bộ
Phó giám đốc phụ trách điều hành Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Khu vực I
23 Võ Út Hiền Ủy viên
Ban Chấp hành Đảng bộ
Chủ tịch Công ty TNHH MTV
Hoa tiêu hàng hải Khu vực V
24 Nguyễn Hoài Anh Ủy viên
Ban Chấp hành Đảng bộ
Giám đốc Công ty TNHH MTV
Hoa tiêu hàng hải Khu vực VIII

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy TCT

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1 Dương Thế Nam Chủ nhiệm
UBKT Đảng ủy
Đảng ủy cơ sở KVP TCT
2 Nguyễn Thị Thu Hồng Phó Chủ nhiệm
UBKT Đảng ủy
Đảng ủy cơ sở KVP TCT
3 Đào Duy Hiển Ủy viên UBKT Đảng ủy Đảng ủy cơ sở KVP TCT
4 Phạm Thị Nhung Ủy viên UBKT Đảng ủy Đảng ủy cơ sở KVP TCT
5 Phạm Công Thắng Ủy viên UBKT Đảng ủy Đảng ủy cơ sở Công ty BĐATHH Đông Nam Bộ


Văn phòng Đảng – Đoàn thể Tổng công ty

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1 Nguyễn Văn Công Chánh VP Đảng – Đoàn thể Đảng ủy cơ sở KVP TCT
2 Nguyễn Thị Thu Hồng Phó Chánh VP Đảng – Đoàn thể Đảng ủy cơ sở KVP TCT
3 Lê Thị Mỵ CV VP Đảng – Đoàn thể Đảng ủy cơ sở KVP TCT
4 Phạm Thanh Trà CV VP Đảng – Đoàn thể Đảng ủy cơ sở KVP TCT
5 Nguyễn T. Thu Hiền Trang CV VP Đảng – Đoàn thể Đảng ủy cơ sở KVP TCT