Thứ bảy, 28/01/2023

Đảng bộ Tổng công ty

Giới thiệu chung

Đảng bộ Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây là Đảng bộ cơ sở Công ty BĐATHH II). Được thành lập tháng 07/2005, trên cơ sở chia tách từ Đảng bộ Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam thành 2 Đảng bộ cơ sở Công ty I và Công ty II, Đảng bộ cơ sở Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gồm 10 chi bộ, đảng bộ bộ phận với 176 đảng viên.

Đảng bộ cơ sở TCT vinh dự đón nhận danh hiệu “Tổ chức Đảng xuất sắc tiêu biểu” trong 100 tổ chức đảng doanh nghiệp trên toàn quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương và Tạp chí cộng sản bình chọn năm 2011

Đảng bộ cơ sở TCT vinh dự đón nhận danh hiệu “Tổ chức Đảng xuất sắc tiêu biểu” trong 100 tổ chức đảng doanh nghiệp trên toàn quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương và Tạp chí cộng sản bình chọn năm 2011

Năm 2009, Đảng bộ đổi tên thành Đảng bộ cơ sở Công ty TNHH MTV BĐATHH miền Nam, sau đó đổi thành Đảng bộ cơ sở Tổng Công ty BĐATHH miền Nam vào tháng 6/2011.

Tháng 12/2011, Đảng bộ cơ sở Tổng Công ty tiếp nhận Đảng bộ Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam và 5 Chi bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I, V, VII, VIII, IX với 153 Đảng viên. Tính đến thời điểm này, Đảng bộ Tổng công ty có 23 chi, đảng bộ bộ phận trực thuộc với 415 đảng viên.

Lễ công bố quyết định nâng cấp Đảng bộ Cơ sở TCT lên Đảng bộ cấp trên cơ sở năm 2012

Lễ công bố quyết định nâng cấp Đảng bộ Cơ sở TCT lên Đảng bộ cấp trên cơ sở năm 2012

Tháng 8/2012, Đảng bộ cơ sở Tổng Công ty được nâng cấp lên Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh Ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, theo đó Đảng ủy đã củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, thành lập 16 chi, đảng bộ cơ sở với 448 đảng viên, 04 cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy. Đảng bộ đã bổ sung phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ đến năm 2015, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng và Điều lệ Đảng.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) năm 2014

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) năm 2014

Đảng ủy đã chỉ đạo và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập quán triệt, nghiên cứu đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đảm bảo nghiêm túc và đạt kết quả cao. Đặc biệt, các Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V và Nghị quyết đại hội Đảng bộ Tổng công ty được Đảng ủy Tổng công ty quan tâm chỉ đạo sát sao. Đảng ủy triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tham gia góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 và tuyên truyền tổ chức thực hiện Hiến pháp năm 2013; công tác bồi dưỡng lý luận chính trị có những chuyển biến tích cực; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các đơn vị ngày càng được quan tâm thực hiện.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội Đảng bộ TCT lần thứ I nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội Đảng bộ TCT lần thứ I nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công y Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam nhiệm kỳ 2015-2020

Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công y Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam nhiệm kỳ 2015-2020

Cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ thể hiện rõ niềm tin vào sự lãnh đạo đổi mới của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện cơ hội trong Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Quan tâm nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động, để chủ động giải tỏa, giải quyết những bức xúc, kiến nghị.

Đc Phạm Đăng Lâu - PBT TT ĐU TCT trình bày chuyên đề tại Hội nghị Tập huấn công tác Đảng năm 2013

Đ/c Phạm Đăng Lâu – PBT TT ĐU TCT trình bày chuyên đề tại Hội nghị Tập huấn công tác Đảng năm 2013

Trao giải cho các tập thể đạt thành tích cao trong Hội thi Cán bộ kiểm tra giỏi Đảng bộ Tổng công ty năm 2014

Trao giải cho các tập thể đạt thành tích cao trong Hội thi Cán bộ kiểm tra giỏi Đảng bộ Tổng công ty năm 2014

Thí sinh dự thi  Hội thi Cán bộ kiểm tra giỏi Đảng bộ Tổng công ty năm 2014

Thí sinh dự thi Hội thi Cán bộ kiểm tra giỏi Đảng bộ Tổng công ty năm 2014

Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng luôn được cấp ủy quan tâm tăng cường chỉ đạo. Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ kết nạp 201 đảng viên mới, đạt 117% chỉ tiêu Đại hội đề ra, nâng tổng số Đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 530 đồng chí (tính đến 30/06/2015), trong đó có 79 Đảng viên nữ, 115 Đảng viên là Đoàn viên thanh niên.

Nguyên Bí thư Đảng uỷ, Nguyên TGĐ Phạm Đình Vận tham dự Hội thảo khoa học “Nâng cao vai trò lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp” năm 2011

Nguyên Bí thư Đảng uỷ, Nguyên TGĐ Phạm Đình Vận tham dự Hội thảo khoa học “Nâng cao vai trò lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp” năm 2011

Dang (4)

Công bố Quyết định Thành lập Chi bộ Văn phòng Đảng ủy – Công đoàn năm 2013

Dang (3)

Chi bộ An toàn hàng hải kết nạp Đảng viên năm 2013

Dang (17)

Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vũ Danh Lam của Đảng ủy Khối Văn phòng Tổng Công ty năm 2014

Dang (15)

Khen thưởng các ĐVTN đạt thành tích cao trong chương trình Đối thoại Lãnh đạo Đảng ủy TCT với đoàn viên, thanh niên

Dang (10)

Đối thoại Lãnh đạo Đảng ủy Tổng Công ty với đoàn viên, thanh niên năm 2014

Dang (14)

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2012 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013

Dang (13)

Hội nghị kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy TCT theo nghị quyết Hội nghị TW lần thứ tư (khóa 10) năm 2012

Dang (11)

Hội nghị Công bố QĐ chuẩn y Bí thư Đảng ủy TCT nhiệm kỳ 2010 – 2015

Dang (9)

Đc Phạm Quốc Súy – BT ĐU, TGĐ TCT tham dự Đại hội Chi bộ Cơ sở XN Khảo sát hàng hải miền Nam nhiệm kỳ 2015-2020

Dang (7)

Đảng ủy Tổng công ty công bố quyết định bổ nhiệm hai chức danh Phó Trưởng ban tổ chức và Phó Chánh văn phòng Đảng ủy Tổng công ty cho hai đồng chí Nguyễn Văn Hưng và đồng chí Nguyễn Văn Công

IMG_9380

Đảng ủy Tổng công ty công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng ban Tuyên giáo, Phụ Trách VPĐU, Phó trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty cho đồng chí Phạm Quang Giáp, Vũ Đăng Hùng và Trần Minh Thuận

Hội nghị Công bố QĐ chuẩn y Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, nhiệm kỳ 2015-2020

Hội nghị Công bố QĐ chuẩn y Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng bộ Tổng công ty liên tục đạt danh hiệu Tổ chức Đảng ‘trong sạch, vững mạnh”, được Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu tặng Cờ thi đua Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh 05 năm liên tục giai đoạn 2005 – 2009 và Bằng khen thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2007 – 2010. Năm 2011, Đảng bộ Tổng công ty được công nhận danh hiệu “Tổ chức Đảng xuất sắc tiêu biểu” trong 100 tổ chức đảng doanh nghiệp trên toàn quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương và Tạp chí cộng sản bình chọn. Nhiều tổ chức Đảng và Đảng viên liên tục được nhận các hình thức khen thưởng của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, là tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.