Thứ năm, 16/09/2021

Đảng bộ Tổng công ty

CHI BỘ CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC IX

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

  • Chi bộ cơ sở Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IX (trước đây là Chi bộ cơ sở công ty Hoa tiêu khu vực IX trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) được thành lập vào ngày 02/6/2009 theo Quyết định số 281-QĐ/ĐUK ngày 02/6/2009 của Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với tổng số đảng viên là 03 đồng chí. Bí thư lâm thời là đồng chí Nguyễn Minh Tiến.
  • Năm 2011, Chi bộ cơ sở công ty Hoa tiêu khu vực IX đổi tên thành Chi bộ cơ sở Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IX theo Quyết định số 32-QĐ/ĐUK ngày 12/01/2011 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
  • Năm 2012, Chi bộ được chuyển giao từ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về trực thuộc Đảng bộ trên cơ sở Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam theo Quyết định số 122-QĐ/ĐUK ngày 29/02/2012 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Đ/c Nguyễn Minh Tiến  – Bí thư Chi bộ

Đ/c Vũ Tiến Việt – Phó Bí thư Chi bộ

- Tại Đại hội chi bộ ngày 07/5/2015, đồng chí Nguyễn Minh Tiến – Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty được bầu làm Bí thư chi bộ và đồng chí Vũ Tiến Việt – Phó Giám đốc công ty được bầu làm Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

PHONG TRÀO, HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

  • Từ ngày thành lập cho đến nay, Cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ thể hiện rõ niềm tin vào sự lãnh đạo, đổi mới của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện cơ hội trong Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
  • Quan tâm nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động, chủ động giải tỏa, giải quyết những bức xúc, kiến nghị, lãnh đạo đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
  • Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng luôn được Chi bộ quan tâm, tăng cường chỉ đạo. Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Chi bộ kết nạp 06 đảng viên mới, đạt 120% chỉ tiêu Đại hội đề ra, nâng tổng số Đảng viên của Chi bộ lên 12 đồng chí (tính đến 31/12/2016), trong đó có 05 Đảng viên nữ.

THÀNH TÍCH

  • Hàng năm Chi bộ công ty đều đạt danh hiệu Tổ chức Đảng ‘trong sạch, vững mạnh”.
  • Năm 2014, đồng chí bí thư chi bộ được Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam tặng giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.