Chủ nhật, 16/06/2024

Đoàn thanh niên Tổng công ty

Đội ngũ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC LÃNH ĐẠO

ĐOÀN THANH NIÊN TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

KHÓA II, NHIỆM KỲ 2022 – 2027

So-do-to-chuc_Update_16-6-2022

ỦY VIÊN BCH ĐOÀN TỔNG CÔNG TY

1 Nhâm Mạnh Linh Bí thư
2 Vũ Văn Trường Phó Bí thư
3 Đỗ Châu Kiều Linh Phó Bí thư
4 Bùi Tiến Đạt Ủy viên Ban Thường vụ
5 Ngô Gia Lâm Ủy viên Ban Thường vụ
6 Hoàng Gia Bảo Ủy viên Ban Chấp hành
7 Phạm Công Ích Ủy viên Ban Chấp hành
8 Nguyễn Ngọc Liêm Ủy viên Ban Chấp hành
9 Phạm Thị Thu Trang Ủy viên Ban Chấp hành
10 Châu Duy Thức Ủy viên Ban Chấp hành
11 Lê Hữu Bùi Ủy viên Ban Chấp hành
12 Phan Văn Cảnh Ủy viên Ban Chấp hành
13 Hoàng Văn Cảnh Ủy viên Ban Chấp hành
14 Đoàn Đăng Doanh Ủy viên Ban Chấp hành
15 Phạm Thế Như Ủy viên Ban Chấp hành

ỦY BAN KIỂM TRA ĐOÀN TỔNG CÔNG TY

1 Đỗ Châu Kiều Linh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
2 Hoàng Thị Lương Trang Ủy viên
3 Ngô Gia Lâm Ủy viên
4 Phạm Đức Hải Sơn Ủy viên
5 Trương Lê Huy Ủy viên