Thứ năm, 02/04/2020

Đơn vị thành viên

Công ty Thi công cơ giới hàng hải miền Nam

icon-address Trụ sở: Tầng 6 – Số 10, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
icon-mobile Điện thoại: (064) 3 563 981
con-fax Fax: (064) 3 563 980
icon-email Mail: tccghhmn@vms-south.vn

 

Tập thể CBCNV Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

Tập thể CBCNV Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

GIỚI THIỆU CHUNG

* Các mốc lịch sử hình thành chính:

 • Tháng 7/2010, Xí nghiệp dịch vụ & Thi công cơ giới hàng hải miền Nam được thành lập theo Quyết định số 05/QĐ-CTBĐATHHMN của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam;
 •  Ngày 09/7/2011, chuyển thành Công ty TNHH MTV Thi công cơ giới hàng hải miền Nam thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
 • Ngày 10/10/2012, thành lập Chi nhánh Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam – Công ty Thi công cơ giới hàng hải miền Nam trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hàng hải miền Nam theo Quyết định số 1585/QĐ-TCTBĐATHHMN của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

          * Cơ cấu tổ chức:

- Giám đốc: Ông Ngô Ngọc Tiến

- Phó Giám đốc: Trần Dư Bình

- Các phòng ban:

   + Phòng Tổ chức – Hành chính

   + Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật – Vật tư

   + Phòng Tài chính – Kế toán

   + Tổ sản xuất

Nạo vét luồng Sông Dinh

Nạo vét luồng Sông Dinh

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

 • Nạo vét, duy tu luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và các công trình khác;
 • Thực hiện thanh thải chướng ngại vật trên các luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và các công trình khác;
 • Lai dắt, hỗ trợ tàu, các phương tiện nổi và vận chuyển hàng hóa, hành khách;
 • Điều tiết đảm bảo an toàn hàng hải đối với các công trình thi công và các hoạt động khác diễn ra trên vùng nước cảng biển và luồng hàng hải;
 • Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa.
 • Đầu tư, kinh doanh bất động sản và dịch vụ cho thuê văn phòng.
 • Xây dựng công trình giao thông; Xây dựng công trình giao thông thủy (kè ốp bờ và nạo vét, hút thổi luồng lạch, bến tàu, bến cảng).
 • Cho thuê phương tiện và tài sản ngành hàng hải; Cho thuê phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy, container.
 • Sửa chữa, xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp phục vụ ngành hàng hải; Xây dựng cảng biển, kho bãi, kho ngoại quan.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng công ty giao.

 THÀNH TÍCH 

 • Tập thể lao động xuất sắc năm 2011, 2012, 2013, 2014 (Quyết định số 470/QĐ-BGTVT ngày 7/3/2012; Quyết định số 604/QĐ-BGTVT ngày 13/3/2013;
 • Quyết định số 413/QĐ-BGTVT ngày 13/02/2014; Quyết định số 1395/QĐ-BGTVT ngày 20/4/2015 của Bộ Giao thông vận tải;).
Đơn vị thành viên khác