Monday, 01/06/2020

Chart Update

Thông báo cập nhật tuần 03 năm 2019

Date Notice no. Cells Description
18/01/2019 12 VN4ST005

VIETNAM – TIEN GIANG SEA PORT WATER – CUA TIEU – SONG TIEN CHANEL – Wreck

18/01/2019 11 VN4SR001, VN3GR001, VN300025 VN4SR002,

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – AIS

18/01/2019 10 VN4TV001, VN3GR001, VN300025 VN4TV002, VN4SD001, VN4TV001,

VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – SONG DINH CHANNEL – Depth

18/01/2019 09 VN4NT001, VN300020

VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – NHA TRANG CHANNEL – Depth

List of update charts notification by year

2018 2019 2020

List of update charts notification by Quarter

2018 2019 2020
The first Quarter The second Quarter The third Quarter The fourth Quarter The first Quarter The second Quarter The third Quarter The fourth Quarter The first Quarter The second Quarter The third Quarter The fourth Quarter