Saturday, 11/07/2020

Chart Update

Thông báo cập nhật tuần 11 năm 2020

Date Notice no. Cells Description
13/03/2020 28 VN4BN001, VN300020

VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – BA NGOI CHANNEL – Depth

13/03/2020 27 VN4PT001, VN300023

VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – PHAN THIET CHANNEL – Depth

13/03/2020 26 VN5VR001

VIET NAM – PHU YEN SEA PORT WATER – VUNG RO CHANNEL – Depth

List of update charts notification by year

2018 2019 2020

List of update charts notification by Quarter

2018 2019 2020
The first Quarter The second Quarter The third Quarter The fourth Quarter The first Quarter The second Quarter The third Quarter The fourth Quarter The first Quarter The second Quarter The third Quarter The fourth Quarter