Saturday, 25/09/2021

Notice to Mariners
Find by condition
Find by date
Số/ Thời gian ban hành Notice to Mariners
227/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-09-2021 (Vietnamese) Về khu vực thi công công trình kéo giàn khoan PV Drilling VI từ khu neo H19-Vũng tàu đến Lô 15-2/01 để khoan giếng HSD-7P View details
226/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-09-2021 (Vietnamese) Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia View details
225/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-09-2021 (Vietnamese) Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu sau nạo vét duy tu đoạn kênh Quan Chánh Bố từ trụ tiêu “33” đến phà Láng Sắt View details
224/TBHH-TCTBĐATHHMN 14-09-2021 (Vietnamese) Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “M” khống chế vị trí tàu Mỹ An 1 bị chìm tại khu neo I8 thuộc khu neo đậu Vũng Tàu View details
223/TBHH-TCTBĐATHHMN 14-09-2021 (Vietnamese) Về việc tàu Mỹ An 1 bị chìm tại khu neo I8 thuộc khu neo đậu Vũng Tàu View details
222/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-09-2021 (Vietnamese) Về việc phục hồi hoạt động đèn chính của đèn biển Kê Gà View details
221/TBHH-TCTBĐATHHMN 10-09-2021 (Vietnamese) Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “TH1”, “TH2” phục vụ công trình xây dựng Nhà máy điện gió Tân Thuận giai đoạn 1 và giai đoạn 2 View details
220/TBHH-TCTBĐATHHMN 08-09-2021 (Vietnamese) Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu sau nạo vét duy tu (đoạn luồng sông Hậu) View details
218/TBHH-TCTBĐATHHMN 01-09-2021 (Vietnamese) Về khu vực thi công công trình nạo vét duy tu Luồng hàng hải Rạch Giá View details
215/TBHH-TCTBĐATHHMN 31-08-2021 (Vietnamese) Về thông số kỹ thuật khu nước sàn nâng tàu 4500T và khu nước trước cầu tàu số 3 – Nhà máy đóng tàu Ba Son mới View details
214/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-08-2021 (Vietnamese) Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng biển và đoạn Kênh Tắt đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu View details
213/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-08-2021 (Vietnamese) Về khu vực thi công công trình xây lắp tại Lô 05-1b ngoài khơi Việt Nam View details
211/TBHH-TCTBĐATHHMN 26-08-2021 Parameters depth of waters in front of wharfs no. “3”, “4” of Duyen Hai Power Center View details
210/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-08-2021 Parameters depth of Dinh An-Song Hau fairway from buoys no.”0” to “16” View details
209/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-08-2021 Parameters depth of Nam Can- Bo De fairway from buoys no.”0” to “12” + 1500m View details
208/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-08-2021 (Vietnamese) Về thông số kỹ thuật đoạn luồng chung (đoạn phía trong đê) tiếp giáp với đoạn luồng riêng ra vào Bến cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải View details
207/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-08-2021 (Vietnamese) Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng số 1, cầu cảng số 2, vũng quay tàu, luồng riêng ra vào Bến cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải View details
204/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-08-2021 (Vietnamese) Về thông số kỹ thuật khu nước trước Bến cảng container quốc tế cảng Sài Gòn – SSA (SSIT) View details
203/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-08-2021 New establishment of special buoys for collecting wind and tide data by floating buoys (FLIDAR), Thang Long Wind wind power project, off Ke Ga cape, Binh Thuan province View details
202/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-08-2021 New establishment of special buoys for collecting wind and tide data by floating buoys (FLIDAR), Thang Long Wind wind power project, off Ke Ga cape, Binh Thuan province View details