Friday, 22/10/2021

Notice to Mariners
Find by condition
Find by date
Số/ Thời gian ban hành Notice to Mariners
126/TBHH-TCTBĐATHHMN 02-10-2012 126/TBHH-TCTBĐATHHMN – Depth of chanel section from buoy “0” to buoy “16” after dredging in Dinhan – Cantho fairway View details
125/TBHH-TCTBĐATHHMN 02-10-2012 (Vietnamese) Thay đổi đặc tính ánh sáng Đèn biển Ba Động – Trà Vinh View details
123/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-09-2012 123/TBHH-TCTBĐATHHMN – Establish aid to navigation buoys: from buoy “5” to buoy “14A” on Dinhan – Cantho channel View details
124/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-09-2012 (Vietnamese) Phục hồi hoạt động đèn chính Đèn biển Hòn Nưa- Phú Yên View details
122/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-09-2012 (Vietnamese) Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập Ứng phó sự cố tràn dầu tại vùng biển Vũng Tàu View details
121/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-09-2012 (Vietnamese) Về việc kéo đường ống dầu từ cảng Vietsovpetro ra đến mỏ Bạch Hổ View details
120/TBHH-TCTBĐATHHMN 21-09-2012 (Vietnamese) Độ sâu vùng nước trước cảng Lotus View details
119/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-09-2012 (Vietnamese) Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của giàn khoan West Vigilant trong khu vực Lô 51 thuộc lãnh hải việt Nam View details
118/TBHH-TCTBĐATHHMN 18-09-2012 118/TBHH-TCTBĐATHHMN – Establish aid to navigation buoy “46” on Soairap – Hiepphuoc fairway View details
117A/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-09-2012 (Vietnamese) Hoạt động giàn khoan ENSCO 107 View details
117/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-09-2012 117/TBHH-TCTBĐATHHMN – Termination of operation Beacon “46” Soairap-Hiepphuoc fairway View details
116/TBHH-TCTBĐATHHMN 07-09-2012 116/TBHH-TCTBĐATHHMN – Depth of SoaiRap-HiepPhuoc fairway View details
115/TBHH-TCTBĐATHHMN 07-09-2012 115/TBHH-TCTBĐATHHMN – Establish aid to navigation buoy “59” on Soairap – Hiepphuoc fairway View details
114/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-09-2012 114/TBHH-TCTBĐATHHMN – Termination of operation Beacon “59” Soairap-Hiepphuoc fairway View details
113/TBHH-TCTBĐATHHMN 31-08-2012 113/TBHH-TCTBĐATHHMN – Characteristic modification of aid to navigation buoys QuyNhon fairway View details
111/TBHH-TCTBĐATHHMN 31-08-2012 (Vietnamese) Hoạt động giàn khoan ENSCO 107 View details
112/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-08-2012 (Vietnamese) Độ sâu vùng nước trước cảng PV – GAS Vũng Tàu View details
109/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-08-2012 (Vietnamese) Tàu Toàn Thắng 36 bị chìm View details
108/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-08-2012 (Vietnamese) Về khu vực chuyên dùng: Khắc phục sự cố tuyến cáp AAG View details
107/TBHH-TCTBĐATHHMN 23-08-2012 (Vietnamese) Độ sâu vùng nước trước bến hạ lưu cảng Vietsovpetro View details