Thursday, 16/09/2021

Notice to Mariners
Find by condition
Find by date
Số/ Thời gian ban hành Notice to Mariners
34/TBHH-TCTBĐATHHMN 10-04-2012 34/TBHH-TCTBĐATHHMN – Depth of Dinh River fairway View details
33/TBHH-TCTBĐATHHMN 10-04-2012 (Vietnamese) Về việc sự cố va đụng giữa 02 tàu Trường Hải Star và Krairatch-Dignity tại khu vực phao “5”, luồng Vũng Tàu – Thị Vải View details
32/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-04-2012 32/TBHH-TCTBĐATHHMN – Depth of DongNai fairway View details
31/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-03-2012 31/TBHH-TCTBĐATHHMN – DEPTH OF CONGTHANH’S CEMENT PORT View details
30/TBHH-TCTBĐATHHMN 23-03-2012 30/TBHH-TCTBĐATHHMN – DEPTH OF PVC-MS PORT View details
29/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-03-2012 29/TBHH-TCTBĐATHHMN – Operation of the Drilling Rig Ocean Monarch in Lan Đỏ – Nam Côn Sơn oilfield View details
28/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-03-2012 (Vietnamese) Về việc hoàn thành trục vớt 02 container bị chìm tại khu vực hạ lưu phao “64”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu View details
26/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-03-2012 26/TBHH-TCTBĐATHHMN – Containers was sunk at the lower section area navigation buoy number “64” on Sai Gon – Vung Tau channel View details
25/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-03-2012 25/TBHH-TCTBĐATHHMN – Clearance Tractor LA 05319 was sunk at the lower section area navigation buoy number “65” on Sai Gon – Vung Tau fairway View details
23/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-03-2012 23/TBHH-TCTBĐATHHMN – Fishing vessel LA 20242 was sunk at the Vung Tau sea View details
24/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-03-2012 (Vietnamese) Về việc Petro pacific 01 bị mắc cạn tại vùng biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận View details
22/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-03-2012 22/TBHH-TCTBĐATHHMN – Tractor LA 05319 was sunk on Sai Gon – Vung Tau channel View details
21/TBHH-TCTBĐATHHMN 09-03-2012 21/TBHH-TCTBĐATHHMN – Dreging works at Vungtau-Thivai fairway View details
20/TBHH-TCTBĐATHHMN 07-03-2012 20/TBHH-TCTBĐATHHMN – Depth of Dinh River fairway View details
19/TBHH-TCTBĐATHHMN 01-03-2012 19/TBHH-TCTBĐATHHMN – Establish aid to navigation buoys on Caimep Gemadept – Terminal Link port Vungtau – Thivai fairway View details
18/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-02-2012 18/TBHH-TCTBĐATHHMN – Characteristic modification of aid to navigation buoys Dinhan – Cantho fairway Omon section View details
17/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-02-2012 17/TBHH-TCTBĐATHHMN – Establish aid to navigation buoys on Dinhan – Cantho fairway Omon section View details
16/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-02-2012 16/TBHH-TCTBĐATHHMN Depth of turning basin VQ1 after dredging in Saigon – Vungtau fairway View details
15/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-02-2012 (Vietnamese) Chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “BN1”, “BN2” khống chế xác tàu Biển Nam 17 bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu View details
14/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-02-2012 14/TBHH-TCTBĐATHHMN – DEPTH OF VIETSOVPETRO PORT View details