Thursday, 16/09/2021

Notice to Mariners
Find by condition
Find by date
Số/ Thời gian ban hành Notice to Mariners
13/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-02-2012 13/TBHH-TCTBĐATHHMN – The operation of Key Hawai drilling rigs View details
12/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-02-2012 12/TBHH-TCTBĐATHHMN – Establish aid to navigation beacon on CMIT port Vungtau – Thivai channel View details
11/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-02-2012 (Vietnamese) Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “BN1”, “BN2” khống chế xác tàu Biển Nam 17 bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu View details
10/TBHH-TCTBDATHHMN 09-02-2012 (Vietnamese) Về việc chấm dứt hoạt động phao S trên luồng Đồng Nai View details
09/TBHH-TCTBDATHHMN 04-02-2012 (Vietnamese) Về việc thi công nạo vét bổ sung đoạn cạn vũng quay tàu VQ 1, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2011 View details
08/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-02-2012 (Vietnamese) Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải trên luồng Đồng Nai View details
07 /TBHH-TCTBĐATHHMN 27-01-2012 (Vietnamese) Phục hồi hoạt động phao số “0” luồng Vũng Tàu – Thị Vải View details
06/TBHH-TCTBĐATHHMN 26-01-2012 (Vietnamese) Tạm ngừng hoạt động phao số “0” luồng Vũng Tàu – Thị Vải View details
05/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-01-2012 05/TBHH-TCTBĐATHHMN – Characteristic modification of AID to navigation buoys No.5 and No.8 on Dinh River channel View details
03-TBHH-TCTBDATHHMN 11-01-2012 (Vietnamese) Độ sâu khu nước trước Bến phao BP7 trên sông Soài Rạp View details
01-TBHH-TCTBDATHHMN 03-01-2012 01-TBHH-TCTBDATHHMN – The operation of MV CS.CABLE RETRIEVER repairing AAG in Vung Tau View details
126/TBHH-TCTBDATHHMN 29-12-2011 (Vietnamese) Về việc thi công nạo vét luồng sông Dinh năm 2011 View details
125/TBHH-TCTBDATHHMN 27-12-2011 (Vietnamese) Về việc chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu hàng hải “A1” luồng Vũng Tàu – Thị Vải View details
122/TBHH-TCTBDATHHMN 16-12-2011 (Vietnamese) Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Dự án bãi chế tạo kết cấu kim loại và thiết bị dầu khí (PVC-MS) trên luồng sông Dinh View details
118/TBHH-TCTBDATHHMN 12-12-2011 (Vietnamese) Độ sâu vùng nước trước cầu cảng PV GAS Vũng Tàu trên luồng sông Thị Vải View details
116/TBHH-TCTBDATHHMN 07-12-2011 (Vietnamese) Độ sâu luồng vào cảng Hà Tiên View details
115/TBHH-TCTBDATHHMN 01-12-2011 (Vietnamese) Diễn tập Ứng phó sự cố tràn dầu tại vùng biển Vũng Tàu View details
114/TBHH-TCTBDATHHMN 01-12-2011 (Vietnamese) Về việc Thiết lập báo hiệu nổi: Phao báo hiệu hàng hải “T1” tại khu vực Bãi cảng chế tạo kết cấu kim loại và thiết bị Dầu khí Sao Mai Bến Đình, trên luồng sông Dinh View details
112/TBHH-TCTBDATHHMN 28-11-2011 (Vietnamese) Độ sâu vùng nuớc truớc cảng nhà máy đóng tàu và cơ khí hàng hải Sài Gòn trên sông Dinh View details
111/TBHH-TCTBDATHHMN 24-11-2011 (Vietnamese) TBHH về việc phục hồi hoạt động của chập tiêu “K1K2″ luồng Sài Gòn – Vũng Tàu View details