Sunday, 17/10/2021

Notice to Mariners
Find by condition
Find by date
Số/ Thời gian ban hành Notice to Mariners
19/TBHH-TCTBĐATHHMN 01-03-2012 19/TBHH-TCTBĐATHHMN – Establish aid to navigation buoys on Caimep Gemadept – Terminal Link port Vungtau – Thivai fairway View details
18/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-02-2012 18/TBHH-TCTBĐATHHMN – Characteristic modification of aid to navigation buoys Dinhan – Cantho fairway Omon section View details
17/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-02-2012 17/TBHH-TCTBĐATHHMN – Establish aid to navigation buoys on Dinhan – Cantho fairway Omon section View details
16/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-02-2012 16/TBHH-TCTBĐATHHMN Depth of turning basin VQ1 after dredging in Saigon – Vungtau fairway View details
15/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-02-2012 (Vietnamese) Chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “BN1”, “BN2” khống chế xác tàu Biển Nam 17 bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu View details
14/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-02-2012 14/TBHH-TCTBĐATHHMN – DEPTH OF VIETSOVPETRO PORT View details
13/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-02-2012 13/TBHH-TCTBĐATHHMN – The operation of Key Hawai drilling rigs View details
12/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-02-2012 12/TBHH-TCTBĐATHHMN – Establish aid to navigation beacon on CMIT port Vungtau – Thivai channel View details
11/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-02-2012 (Vietnamese) Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “BN1”, “BN2” khống chế xác tàu Biển Nam 17 bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu View details
10/TBHH-TCTBDATHHMN 09-02-2012 (Vietnamese) Về việc chấm dứt hoạt động phao S trên luồng Đồng Nai View details
09/TBHH-TCTBDATHHMN 04-02-2012 (Vietnamese) Về việc thi công nạo vét bổ sung đoạn cạn vũng quay tàu VQ 1, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2011 View details
08/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-02-2012 (Vietnamese) Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải trên luồng Đồng Nai View details
07 /TBHH-TCTBĐATHHMN 27-01-2012 (Vietnamese) Phục hồi hoạt động phao số “0” luồng Vũng Tàu – Thị Vải View details
06/TBHH-TCTBĐATHHMN 26-01-2012 (Vietnamese) Tạm ngừng hoạt động phao số “0” luồng Vũng Tàu – Thị Vải View details
05/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-01-2012 05/TBHH-TCTBĐATHHMN – Characteristic modification of AID to navigation buoys No.5 and No.8 on Dinh River channel View details
03-TBHH-TCTBDATHHMN 11-01-2012 (Vietnamese) Độ sâu khu nước trước Bến phao BP7 trên sông Soài Rạp View details
01-TBHH-TCTBDATHHMN 03-01-2012 01-TBHH-TCTBDATHHMN – The operation of MV CS.CABLE RETRIEVER repairing AAG in Vung Tau View details
126/TBHH-TCTBDATHHMN 29-12-2011 (Vietnamese) Về việc thi công nạo vét luồng sông Dinh năm 2011 View details
125/TBHH-TCTBDATHHMN 27-12-2011 (Vietnamese) Về việc chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu hàng hải “A1” luồng Vũng Tàu – Thị Vải View details
122/TBHH-TCTBDATHHMN 16-12-2011 (Vietnamese) Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Dự án bãi chế tạo kết cấu kim loại và thiết bị dầu khí (PVC-MS) trên luồng sông Dinh View details