Saturday, 25/09/2021

Notice to Mariners
Find by condition
Find by date
Số/ Thời gian ban hành Notice to Mariners
24/TBHH-TCBĐATHHMN 25-02-2020 Depth of mooring waters in special fairway into the construction wharves of South Vietnam Petrochemical Complex Project View details
23/TBHH-TCBĐATHHMN 21-02-2020 The sunken barge VL – 11311 on Soài Rạp fairway View details
22/TBHH-TCBĐATHHMN 20-02-2020 Parameters of Ha Tien fairway View details
21/TBHH-TCBĐATHHMN 20-02-2020 Depth of mooring waters in Dua river fairway View details
20/TBHH-TCBĐATHHMN 20-02-2020 Restoration of operation of Ke Ga main light View details
19/TBHH-TCBĐATHHMN 17-02-2020 The new establishment of specialized buoys “HP1”, “HP2” serving dredging construction of Hiep Phuoc Power Co., Ltd View details
18/TBHH-TCBĐATHHMN 14-02-2020 The temporary suspension of operation, reporting the traffic situation on fairways and regulating stations in service of the construction of Phuoc Khanh and Binh Khanh bridges View details
17/TBHH-TCBĐATHHMN 11-02-2020 DN58 vessel operating construction package for wharf construction of Long Son Refining And Petrochemical JSC View details
16/TBHH-TCBĐATHHMN 10-02-2020 The new establishment of buoy “BH 01”, “BH 02” on Dinh An general port project View details
15/TBHH-TCBĐATHHMN 07-02-2020 Depth of mooring waters in front of Hyosung Vina Chemicals View details
14/TBHH-TCBĐATHHMN 22-01-2020 (Vietnamese) Độ sâu vùng nước trước Cảng Quốc tế SP-PSA – sông Thị Vải­­ View details
13/TBHH-TCBĐATHHMN 22-01-2020 (Vietnamese) Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “32” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải View details
12/TBHH-TCBĐATHHMN 21-01-2020 (Vietnamese) Thông số kỹ thuật hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng – Đường ống dẫn khí PM3 Cà Mau View details
11/TBHH-TCBĐATHHMN 21-01-2020 (Vietnamese) Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu hàng hải “26A”, “26B” phục vụ phân luồng giao thông qua khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu View details
10/TBHH-TCBĐATHHMN 21-01-2020 (Vietnamese) Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng Hyosung Vina Chemicals View details
09/TBHH-TCBĐATHHMN 21-01-2020 Depth of mooring waters in front of CMIT of New Port View details
08/TBHH-TCBĐATHHMN 21-01-2020 Depth of mooring waters 1 in front of K12A, K12C port View details
07/TBHH-TCTBĐATHHMN 21-01-2020 Depth of mooring waters SOWATCO – TL09, SOWATCO – ĐT1, SOWATCO – ĐT3 wharf View details
06/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-02-2020 Regarding the dredging and maintenance of Saigon – Vung Tau fairway 2019 View details
05/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-01-2020 Depth of mooring waters in front of Bai Vong wharf of Hòa Bình Hàm Ninh Co., Ltd View details