Saturday, 25/09/2021

Notice to Mariners
Find by condition
Find by date
Số/ Thời gian ban hành Notice to Mariners
92/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-05-2019 Depth of shallow sections Ganh Rai Bay, Dan Xay, Kervella, L’est Peak, Propontis, Da Han, Buoy “58”, Navioil, P71-DT83, turning basin VQ01, turning basin VQ02 of Saigon – Vung Tau fairway in 2019 View details
91/TBHH-TCBĐATHHMN 06-05-2019 Depth of pilot boarding ground in Phan Thiet Gulf View details
90/TBHH-TCBĐATHHMN 06-05-2019 Depth of Quy Nhon fairway View details
89/TBHH-TCBĐATHHMN 06-05-2019 Depth of pilot boarding ground in Phu Quy fairway View details
88/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-05-2019 Depth of Phu Quy fairway View details
87/TBHH-TCBĐATHHMN 04-05-2019 (Vietnamese) Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực luồng và vũng quay tàu Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân View details
86/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-05-2019 Depth of waters in front of wharf No.1, 2 – Biển Đông port of Seafood Industry Joint Stock Company View details
85/TBHH-TCTBĐATHHMN 02-05-2019 Depth of waters in front of Interenational Container SP – SSA (SSIT) port View details
84/TBHH-TCTBĐATHHMN 26-04-2019 (Vietnamese) Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải View details
83/TBHH-TCTBĐATHHMN 26-04-2019 Depth of anchorage area on Dong Nai and Thi Vai river belong to waters of Dong Nai Maritime Administration View details
82/TBHH-TCTBĐATHHMN 26-04-2019 Termination of specialized buoys “LP1”, “LP2”, “LP3” controlling the construction area of ​​terminals / ports (except for equipment import terminals) and cooling water receiving gates – Long Phu 1 Thermal Power Plant Project View details
81/TBHH-TCBĐATHHMN 26-04-2019 (Vietnamese) Kéo giàn khoan PV DRILLING I từ lô dầu khí 15-1/05 về neo đậu tại Vũng Tàu View details
80/TBHH-TCBĐATHHMN 22-04-2019 Location of station No. 2 for construction of Package F of South Vietnam Petrochemical Complex Project View details
79/TBHH-TCBĐATHHMN 22-04-2019 Depth of waters in front of Interflour port View details
78/TBHH-TCBĐATHHMN 18-04-2019 The new establishment of Hon Chong lighthouse View details
77/TBHH-TCBĐATHHMN 18-04-2019 The new establishment of buoy “L3” marks obstruction on Ha Tien fairway belonging to the land reclamation project (leveling) L package belonging to the South Vietnam Petrochemical Complex Project View details
76/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-04-2019 (Vietnamese) Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng xuất xi măng và cảng nhập Clinker trên sông Soài Rạp View details
75/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-04-2019 (Vietnamese) Kéo giàn khoan PVD VI từ vùng biển phía Nam Việt Nam đến Lô 114 ngoài khơi Việt Nam View details
74/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-04-2019 (Vietnamese) Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 30.000DWT (cầu số 7) và bến tàu 2.200DWT – Công ty cổ phần Cát Lái View details
73/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-04-2019 (Vietnamese) Về việc khảo sát ROV và sửa chữa freespan tuyến ống 26” NCS2-GĐ1 View details