Saturday, 25/09/2021

Notice to Mariners
Find by condition
Find by date
Số/ Thời gian ban hành Notice to Mariners
72/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-04-2019 (Vietnamese) Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Cát Lái cho tàu 20.000 DWT View details
71/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-04-2019 (Vietnamese) Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Quân sự Quy Nhơn View details
70/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-04-2019 (Vietnamese) Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu View details
69/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-04-2019 (Vietnamese) Thiết lập mới báo hiệu hàng hải phục vụ thi công Gói thầu F của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam View details
68/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-04-2019 (Vietnamese) Thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng khống chế khu vực thi công hạng mục cầu cảng 3.000DWT thuộc dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu dự trữ sẵn sàng chiến đấu cảng Quân sự Bến Đầm – Côn Đảo View details
67/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-04-2019 (Vietnamese) Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng 80.000DWT và bến sà lan 1.500DWT, 2.500DWT – Cảng PTSC Phú Mỹ View details
66/TBHH-TCTBĐATHHMN 10-04-2019 Carry out piling and construction of Cai Mep Gemadept – Terminal Link port on on Vung Tau – Thi Vai fairway View details
65/TBHH-TCTBĐATHHMN 10-04-2019 Completion of salvage and relocation of sunk SG 8193 barges on Dong Tranh – Go Gia fairway View details
64/TBHH-TCTBĐATHHMN 09-04-2019 Depth of waters in front of Vung Tau Commercial Port wharf View details
63/TBHH-TCTBĐATHHMN 09-04-2019 Operation of oil and gas seismic survey Block 125, 126 Vietnam continental shelf View details
62/TBHH-TCTBĐATHHMN 08-04-2019 Depth of waters in front of Dong Xuyen Industrial Zones View details
61/TBHH-TCBĐATHHMN 04-04-2019 Depth of waters in front of 20.000DWT wharf – Nha Be Vegetable Oil Port View details
60/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-04-2019 (Vietnamese) Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “K8″ phục vụ thi công Gói thầu số 07 thuộc công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu năm 2018. View details
59/TBHH-TCBĐATHHMN 02-04-2019 Depth of waters in front of Vopark port View details
58/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-03-2019 Depth of fairway for large tonnage vessels entering the Hau River View details
57/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-03-2019 Depth of Sai Gon – Vung Tau fairway View details
56/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-03-2019 Depth of Vung Tau – Thi Vai fairway View details
55/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-03-2019 Depth of Ba Ngoi pilotage area View details
54/TBHH-TCBĐATHHMN 29-03-2019 Depth of Dinh River fairway View details
53/TBHH-TCBĐATHHMN 29-03-2019 Depth of extending waters in southern, fairway in-out barge and waters in front of barge International container port SP – SSA (SSIT) View details