Friday, 22/01/2021

Notice to Mariners
Find by condition
Find by date
Số/ Thời gian ban hành Notice to Mariners
182/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-09-2018 The new establishment of specialized buoys “N1″, “N2″, “N3″, “N4″ of 220kV renovating and upgrading works in Cao Lanh – Thot Not View details
181/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-09-2018 Depth of Song Tien fairway View details
180/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-09-2018 Depth of Tran De fairway View details
179/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-09-2018 Depth of Sa Dec – Dong Thap fairway View details
178/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-09-2018 (Vietnamese) Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia View details
177/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-09-2018 (Vietnamese) Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề năm 2018. View details
176/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-09-2018 (Vietnamese) Độ sâu khu nước trước cảng Công ty Đóng tàu An Phú View details
175/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-09-2018 (Vietnamese) Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “7A” khống chế khu vực tàu KH-96742TS bị chìm trên luồng hàng hải Ba Ngòi View details
174/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-09-2018 Removal and salvage of sunken KH-96742TS (old name KH-96792TS) ship on Ba Ngoi fairway View details
173/TBHH-TCTBĐATHHMN 31-08-2018 (Vietnamese) Về việc khảo sát tuyến ống biển dự án đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt View details
172/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-08-2018 (Vietnamese) Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Kê Gà View details
171/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-08-2018 (Vietnamese) Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu hàng hải số “7A” khống chế khu vực tàu KH-96792TS bị chìm trên luồng hàng hải Ba Ngòi View details
170/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-08-2018 The location of KH-96792TS vessel was sunken on Ba Ngoi fairway View details
169/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-08-2018 The sunken KH-96792TS vessel on Ba Ngoi fairway View details
168/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-08-2018 The position of pillar and the lowest height of the cable car Hon Thom – Phu Quoc, Kien Giang province View details
167/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-08-2018 The new establishment of 02 buoys “G2”, “G4” is limited by waters in front of Vinh Tan EVNGENCO 4 wharf View details
166/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-08-2018 Depth of waters in front of wharf Nghi Son Cement. View details
165/TBHH-TCTBĐATHHMN 21-08-2018 The new establishment of 02 buoys “G2”, “G4” is limited by waters in front of Vinh Tan EVNGENCO 4 wharf View details
164/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-08-2018 (Vietnamese) Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “H” trên tuyến luồng hàng hải Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang View details
163/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-08-2018 (Vietnamese) Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu NGÂN HÀ 08 (CT-01377) bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang View details