Friday, 22/10/2021

Notice to Mariners
Find by condition
Find by date
Số/ Thời gian ban hành Notice to Mariners
193/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-09-2018 Moving DEEP DRILLER 3 platform on HUA SHENG LONG vessel, at B11 archorage – Vũng Tàu View details
192/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-09-2018 Depth of Dinh River fairway View details
191/TBHH-TCTBĐATHHMN 26-09-2018 Depth of waters in front of petroleum specialized port Phuoc Khanh (PETIMEX) View details
190/TBHH-TCTBĐATHHMN 26-09-2018 Depth of Dinh An – Song Hau fairway, section from “0” to buoy “16” View details
189/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-09-2018 Depth of Vung Tau-Thi Vai fairway View details
188/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-09-2018 Anchorage position of Chi Linh vessel View details
187/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-09-2018 Depth of waters in front of transportation port Phan Thiet-Binh Thuan View details
186/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-09-2018 Depth of waters in front of Can Tho liquefied petroleum gas port View details
185/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-09-2018 Termination of specialized AtoN buoy “P” controlling transhipment area in Van Phong Bay, Khanh Hoa Province View details
184/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-09-2018 The new establishment of specialized buoys “S1″, “S2″, “S3″, “S4″ of 220kV renovating and upgrading works in Cao Lanh – Thot Not View details
183/TBHH-TCTBĐATHHMN 18-09-2018 Termination of specialized buoys “N1″, “N2″, “N3″, “N4″ of 220kV renovating and upgrading works in Cao Lanh – Thot Not View details
182/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-09-2018 The new establishment of specialized buoys “N1″, “N2″, “N3″, “N4″ of 220kV renovating and upgrading works in Cao Lanh – Thot Not View details
181/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-09-2018 Depth of Song Tien fairway View details
180/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-09-2018 Depth of Tran De fairway View details
179/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-09-2018 Depth of Sa Dec – Dong Thap fairway View details
178/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-09-2018 (Vietnamese) Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia View details
177/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-09-2018 (Vietnamese) Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề năm 2018. View details
176/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-09-2018 (Vietnamese) Độ sâu khu nước trước cảng Công ty Đóng tàu An Phú View details
175/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-09-2018 (Vietnamese) Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “7A” khống chế khu vực tàu KH-96742TS bị chìm trên luồng hàng hải Ba Ngòi View details
174/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-09-2018 Removal and salvage of sunken KH-96742TS (old name KH-96792TS) ship on Ba Ngoi fairway View details