Friday, 22/10/2021

Notice to Mariners
Find by condition
Find by date
Số/ Thời gian ban hành Notice to Mariners
141/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-05-2021 (Vietnamese) Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện: các bãi cạn phía Đông Nam mũi Kỳ Vân trên vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu View details
140/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-05-2021 Announced the existence of newly discovered dangerous obstruction, which are shoals in the waters of Ba Ria – Vung Tau province View details
139/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-05-2021 Depth of waters of Vung Tau – Thi Vai View details
137/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-05-2021 (Vietnamese) Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Nha Trang View details
136/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-05-2021 (Vietnamese) Thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả Hoa tiêu tại Nha Trang View details
135/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-05-2021 Depth of waters at buoy TL10; TL11 on Nga Bay river of Hai Van Shipping-Services Corporation View details
134/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-05-2021 Depth of waters at mooring buoy BP4 on Go Gia river of Hai Van Shipping-Services Corporation View details
133/TBHH-TCTBĐATHHMN 24-05-2021 Depth of waters on Ranh Gia fairway belong to transportation from onshore to Rach Gia island-Phu Quoc, Kien Giang province View details
132/TBHH-TCTBĐATHHMN 21-05-2021 The new establishment of buoys “19”, “20”, “21”, “22”, “23”, “24”, “25”, “26”, “27” on Tran De fairway (section from military port to Vam Nhon My) View details
131/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-05-2021 Depth of waters of in/out fairway and waters in front of barge at SP-SSA International Terminal (SSIT) View details
130/TBHH-TCBĐATHHMN 19-05-2021 Depth of waters at wharf 150.000 DWT at Dinh river, Ganh Rai bay, Ba Ria-Vung Tau province of Hoang Nguyen Vung Tau Co., Ltd. View details
127/TBHH-TCTBĐATHHMN 18-05-2021 Depth of waters at wharf 3.000 DWT and 1.000 DWT – My Tho Port Joint Stock Company View details
126/TBHH-TCTBĐATHHMN 14-05-2021 The new establishment of buoy “B1”, “B2” serving the construction of BP5 wharf on the Go Gia River View details
125/TBHH-TCTBĐATHHMN 14-05-2021 Parameters depth of waters in front of the Interflour port View details
124/TBHH-TCTBĐATHHMN 14-05-2021 (Vietnamese) Về khu vực thi công dự án thiết lập hệ thống báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Trần Đề, đoạn từ cảng biên phòng Trần Đề đến vàm Nhơn Mỹ View details
123/TBHH-TCBĐATHHMN 13-05-2021 Depth of waters in front of Ha Loc port View details
122/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-05-2021 Depth of waters in front of Thi Vai International port View details
121/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-05-2021 The new establishment of buoy No.“1A” on Phu Quy fairway View details
120/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-05-2021 Changing characteristics of buoy No. “5” on Phu Quy fairway View details
119/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-05-2021 Termination of buoy no. “7” on Phu Quy fairway View details