Friday, 22/10/2021

Notice to Mariners
Find by condition
Find by date
Số/ Thời gian ban hành Notice to Mariners
255/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-12-2016 (Vietnamese) Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến K17, K18 –Cảng Lotus. View details
254/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-12-2016 (Vietnamese) Về việc sửa chữa tuyến cáp FLAG trong vùng biển Việt Nam View details
253/TBHH-TCTBĐATHHMN 14-12-2016 Depth of waters are in front of Vopak Port View details
251/TBHH-TCTBĐATHHMN 09-12-2016 Depth of Dinh An-Can Tho View details
250/TBHH-TCTBĐATHHMN 09-12-2016 Dredging works for V2 wharf of SP-PSA View details
249/TBHH-TCTBĐATHHMN 09-12-2016 Depth of waters in front of Ba Ria Serece wharf View details
248/TBHH-TCTBĐATHHMN 09-12-2016 Operating termination of special mark “V1” on Vung Tau – Thi Vai fairway View details
245/TBHH-TCTBĐATHHMN 02-12-2016 (Vietnamese) Về việc phục hồi hoạt động đèn chính của đèn biển Hòn Hải View details
244/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-11-2016 (Vietnamese) Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp View details
243/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-11-2016 Operating termination of special marks “LS1”, “LS2” “LS3”, “LS4”, “LS5”, “LS6” indicating the supplying national grid electricity project for Lai Son island commune, Kien Giang province. View details
242/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-11-2016 Depth of waters in front of Vietsovpetro port View details
241/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-11-2016 Fishing stakes in Vung Tau-Thi Vai fairway View details
240/TBHH-TCTBĐATHHMN 26-11-2016 Completion of salvage of the sunken Hung Thinh 03 barge on Dinh river View details
239/TBHH-TCTBĐATHHMN 26-11-2016 (Vietnamese) Độ sâu khu nước trước cảng 50.000DWT và khu nước trước bến sà lan 1.600DWT Trạm nghiền Clinker Thị Vải – Holcim Việt Nam View details
238/TBHH-TCTBĐATHHMN 23-11-2016 The parameters of Dinh river fairway View details
237/TBHH-TCTBĐATHHMN 23-11-2016 New establishment of AtoN laterns in Truong Sa archipelago, Khanh Hoa province View details
236/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-11-2016 (Vietnamese) Về khu vực thi công công trình: khu vực thi công đổ đất, phun hút đất nạo vét tại Vàm Ông Chuốc thuộc công trình Nạo duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2016 View details
235/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-11-2016 The sunken Hung Thinh 03 barge in Dinh river fairway View details
234/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-11-2016 Depth of Vung Tau-Thi Vai fairway View details
233/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-11-2016 New establishment of special AtoN buoys “V1” indicating sunken barge area and salvage work of sunken barge on Vung Tau – Thi Vai View details