Friday, 22/10/2021

Notice to Mariners
Find by condition
Find by date
Số/ Thời gian ban hành Notice to Mariners
62/TBHH-TCTBĐATHHMN 08-03-2021 Depth of waters in Nha Trang fairway View details
61/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-03-2021 Completed salvage of TG 15379 barge sunk in the downstream area of ​​buoy “16” Dong Nai fairway View details
60A/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-03-2021 Changing the operational characteristics of Nui Nai lighthouse View details
59/TBHH-TCTBĐATHHMN 01-03-2021 (Vietnamese) Về việc thi công nạo vét điều chỉnh vị trí nạo vét vũng quay tàu ra vào bến cảng Cái Mép Thượng View details
52/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-02-2021 Suspension of beacon “12” on Song Dua fairway View details
50/TBHH-TCTBĐATHHMN 09-02-2021 Depth of waters in front of Thi Vai General Port in Thi Vai General Port Joint Stock Company View details
49/TBHH-TCTBĐATHHMN 09-02-2021 Depth of waters in front of wharf 80.000DWT – PTSC Phú Mỹ port in PTSC Phu My Port Joint Stock Company View details
47/TBHH-TCTBĐATHHMN 08-02-2021 (Vietnamese) Về tọa độ tuyến ống biển Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh (Giai đoạn 2) View details
46/TBHH-TCTBĐATHHMN 08-02-2021 Depth of waters in Ha Tien fairway View details
43/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-02-2021 (Vietnamese) Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến, vũng quay trở tàu và luồng hàng hải của Bến tạm phục vụ thi công dự án nhiệt điện BOT Vân Phong 1 View details
42/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-02-2021 Parameters depth of waters in front of Barge Port, Connection Areas in and out Cai Mep Gemadept Port – Terminal Link Phase 1 View details
40/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-02-2021 (Vietnamese) Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng nhà máy thép miền Nam của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn View details
37/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-02-2021 Depth of of waters at anchorage zone to temporarily transfer at Duyên Hải – Trà Vinh in HAIVANSHIP View details
36/TBHH-TCBĐATHHMN 03-02-2021 (Vietnamese) Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến và vũng quay tàu bến cảng 70.000DWT thuộc dự án bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong tại KCN Ninh Thủy – tỉnh Khánh Hòa View details
34/TBHH-TCTBĐATHHMN 01-02-2021 (Vietnamese) Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng Tân Cảng Hiệp Phước View details
33/TBHH-TCTBĐATHHMN 01-02-2021 Depth of of waters in mooring buoy at Hon Mot and Bai Bang in VINPEARL JSC View details
32/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-01-2021 (Vietnamese) Về việc phục hồi hoạt động đăng tiêu số “54” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu View details
31/TBHH-TCBĐATHHMN 29-01-2021 Depth of of waters in front of wharf petroleum Mũi Chụt View details
30/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-01-2021 Depth of of waters in front of wharf 49.000DWT Pacific Petro View details
29/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-01-2021 Depth of of waters at mooging buoy owatco – ĐT1, Sowatco – ĐT2, Sowatco – ĐT3, Sowatco – TL09 in SOWATCO View details