Friday, 22/10/2021

Notice to Mariners
Find by condition
Find by date
Số/ Thời gian ban hành Notice to Mariners
156 -TBHH-TCTBĐATHH 29-09-2014 Completing to salvage Barge LA 05485 sunk in the area of buoy “64” on Sai Gon – Vung Tau channel View details
155 -TBHH-TCTBĐATHH 29-09-2014 TGT H5-WHP well-head platform location and maritime safety area in Te Giac Trang oil field, plot 16-1, Ba Ria – Vung Tau offshore View details
154 -TBHH-TCTBĐATHH 29-09-2014 Rehearsing to fire live ammunition in the sea of Hon Do, Binh Thuan Province View details
153 -TBHH-TCTBĐATHH 26-09-2014 (Vietnamese) Thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2014 View details
152 -TBHH-TCTBĐATHH 26-09-2014 (Vietnamese) Thay đổi đặc tính tiêu trước A1, K1 và chấm dứt hoạt động của đăng tiêu số “61” luồng hàng hải Sài Gòn- Vùng Tàu. View details
151 -TBHH-TCTBĐATHH 26-09-2014 (Vietnamese) Phương tiện thủy bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu View details
150 -TBHH-TCTBĐATHH 25-09-2014 (Vietnamese) Thông số kỹ thuật luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo. View details
149 -TBHH-TCTBĐATHH 23-09-2014 (Vietnamese) Độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Trạm Xi măng Holcim Cát Lái View details
148 -TBHH-TCTBĐATHH 23-09-2014 (Vietnamese) Thông số kỹ thuật độ sâu luồng Sa Đéc – Đồng Tháp View details
147 -TBHH-TCTBĐATHH 18-09-2014 (Vietnamese) Thay đổi đặc tính đèn biển Bồ Đề View details
146 -TBHH-TCTBĐATHH 12-09-2014 (Vietnamese) Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải khống chế vị trí sà lan chìm trên luồng hàng hải Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang View details
145 -TBHH-TCTBĐATHH 12-09-2014 (Vietnamese) Thi công rải ống từ giàn Đại Hùng 2 đến giàn Thiên Ưng, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam View details
144 -TBHH-TCTBĐATHH 11-09-2014 (Vietnamese) Thi công rải ống tại khu vực mỏ Bạch Hổ trong vùng biển Việt Nam View details
143 -TBHH-TCTBĐATHH 09-09-2014 (Vietnamese) Hoạt động khoan thăm dò dầu khí tại Lô 01&02/10, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam View details
142 -TBHH-TCTBĐATHH 09-09-2014 (Vietnamese) Hoạt động khoan thăm dò dầu khí ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam View details
141 -TBHH-TCTBĐATHH 04-09-2014 (Vietnamese) Chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “T1”, “T2″ phục vụ thi công Nạo vét luồng Soài Rạp (Giai đoạn 2). View details
140-TBHH-TCTBĐATHH 29-08-2014 (Vietnamese) Thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng POSCO SS-VINA View details
139-TBHH-TCTBĐATHHMN 29-08-2014 (Vietnamese) Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề View details
138-TBHH-TCTBĐATHHMN 29-08-2014 (Vietnamese) Độ sâu vùng nước trước bến sà lan 3.000DWT cảng Đồng Nai. View details
137-TBHH-TCTBĐATHHMN 29-08-2014 (Vietnamese) Thông số kỹ thuật của khu nước trước cầu cảng Xăng Dầu thuộc Tổng kho Xăng dầu Soài Rạp – Hiệp Phước View details