Friday, 22/10/2021

Notice to Mariners

(Vietnamese) Về việc tàu Ngân Hà 08 (số ĐKHC: CT-01377) bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Points VN-2000 WGS-84
Latitude (j) Longitude (l) Latitude (j) Longitude (l)
N6’ 10039’41,09” N 107000’53,71” E 10039’37,39” N 107001’00,21” E
N4’ 10039’35,16” N 107001’01,45” E 10039’31,46” N 107001’07,95” E
A4 10039’31,24” N 107000’58,44” E 10039’27,57” N 107001’04,89” E
A5 10039’34,31” N 107000’57,58” E 10039’30,64” N 107001’04,04” E
A6 10039’34,59” N 107000’57,51”E 10039’30,92” N 107001’03,96” E
A7 10039’38,51” N 107000’54,87” E 10039’34,84” N 107001’01,32” E
A8 10039’40,52” N 107000’52,26” E 10039’36,85” N 107000’58,71” E
- Depth in meters to Chart Datum is over 6,2m.  

 


Other notice

30/TBHH-TCTBĐATHHMN – Regarding the change of the characteristic of aid to navigation buoys Soairap – Hiepphuoc Channel

(Vietnamese) Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng xăng dầu Mũi Chụt

(Vietnamese) Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Nha Trang

(Vietnamese) Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu

About the construction site: towing PV Drilling VI from anchorage H19-Vung Tau to Block 15-2/01 to drill HSD-7P well