Saturday, 25/09/2021

Notice to Mariners

71/TBHH-TCTBĐATHHMN – Operation 3D seismic survey at the block 120, Viet Nam Continental shelf

NOTICE TO MARINERS

Operation 3D seismic survey at the block 120, Viet Nam Continental shelf

BĐH – 03 – 2012.

- Sea area: Viet Nam Continental shelf

On behalf of Ministry of Transport, Southern Vietnam Maritime Safety Corporation notifies that:

Krisenergy.Ltd Company will proceed with work The 3D seismic survey at the block 120 of  VietNam continental shelf, with detail as follow:

  1. The 3D seismic survey area is limited by points as follow:

Points

co-ordinate

Long (λ)

Lat(φ)      

A

109°27’03” E

14°24’15” N

B

109°26’50” E

14°56’15” N

C

109°44’41” E

14°56’22” N

D

109°44’52” E

14°24’22” N

(The co-ordinate is in WGS-84 provided by PVEP).

2. Characteristics of 3D seismic survey vessels as follow:

+ Vessel’s name:  VIKING II.

+ Nationality: NAUY.

+ Dimension 93,35m x 22m x 7,20m.

+ Color: Green, white.

+ Protection vessel:  06 protection vessel HQ 953, Dong Nam 01, Van Hoa 798, Van Hoa 796, Van Hoa 792, Van Hoa 732, Pacific Protector.

3.  Estimated working time: from june 09, 2012 to june 30, 2012.

Navigating guidance:

Every vessel sailing in of  VietNam continental shelf should pay attention:

+ Absolutely not block an advance the seismic survey vessel;

+ Way 02 sides freeboard of seismic survey vessel least 1,5 knots;

+ Way stern of seismic survey vessel 05 knots;

+ To Sailing close to the survey area mentioned above to ensure maritime safety.


Other notice

(Vietnamese) Về thông số kỹ thuật độ sâu cảng Vĩnh Tân – tỉnh Bình Thuận.

Depth of Ha Tien fairway

Depth of Nha Trang fairway

The new establishment of buoys “7”, “8”, “10”, “11” on Trần Đề fairway, (Section from buoy “0” to Trần Đề port)

(Vietnamese) Về khu vực thi công công trình kéo giàn khoan PV Drilling VI từ khu neo H19-Vũng tàu đến Lô 15-2/01 để khoan giếng HSD-7P