Sunday, 20/09/2020

Notice to Mariners

(Vietnamese) Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến, vũng quay tàu cầu cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 (cầu chính) và khu nước trước bến, vũng quay tàu, luồng vào bến tạm

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.


Other notice

Characters change of buoy “2” on Dinh River fairway

Depth of An Thoi fairway

Depth of Ben Dam – Con Dao fairway

Termination of special marks “H1”,” H2” belong to national power grid project on Hòn Thơm ward, Kiên Giang province

152/TBHH-TCTBĐATHHMN – Technical parameters of the Ha Tien channel: the section from Buoy “0” to Turning basin