Thursday, 16/09/2021

Notice to Mariners

Depth of waters in front of wharf No.1, 2 – Biển Đông port of Seafood Industry Joint Stock Company

NOTICE TO MARINERS

Depth of waters in front of wharf  No.1, 2 – Biển Đông port of Seafood Industry Joint Stock Company

No.  86/TBHH-TCTBĐATHHMN dated May 3 ,2019

HCM – 16 – 2019

Waters: Hồ Chí Minh city.

Fairway: Sài Gòn – Vũng Tàu.

VMS-South would like to inform that:

  1. Within surveyed waters in front of wharf No.1 – Biển Đông port, is limited by coordinates:
Point  VN-2000 WGS-84
Latitude (j) Longitude (l) Latitude (j) Longitude (l)
A 10044’57,9” N 106044’25,5” E 10044’54,3” N 106044’32,0” E
B 10044’57,8” N 106044’26,7” E 10044’54,1” N 106044’33,1” E
C 10045’01,6” N 106044’27,2” E 10044’58,0” N 106044’33,7” E
D 10045’01,8” N 106044’26,1” E 10044’58,1” N 106044’32,5” E

Depth in meters to Chart Datum is 2,0m.

  1. Within surveyed waters in front of wharf No.2 – Biển Đông port, is limited by coordinates:
Point Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Latitude (j) Longitude (l) Latitude (j) Longitude (l)
E 10045’02,3” N 106044’26,3” E 10044’58,6” N 106044’32,8” E
F 10045’01,8” N 106044’27,4” E 10044’58,1” N 106044’33,8” E
G 10045’05,3” N 106044’29,1” E 10045’01,6” N 106044’35,6” E
H 10045’05,8” N 106044’28,1” E 10045’02,1” N 106044’34,6” E

Depth in meters to Chart Datum is  2,0m.

Depth data based on the map of BV-1 symbol, scale 1/500, measured by Ocean Port Service Joint Stock Company, completed in April 2019.

For more information contact the Seafood Industry Joint Stock Company./.

ON BEHALF OF DIRECTOR GENERAL

DEPUTY DIRECTOR GENERAL

Signed and Sealed

 

Pham Tuan Anh


Other notice

The sunken barge VL – 11311 on Soài Rạp fairway

(Vietnamese) Về việc tàu Mỹ An 1 bị chìm tại khu neo I8 thuộc khu neo đậu Vũng Tàu

(Vietnamese) Độ sâu khu nước bến phao neo tàu trọng tải đến 150.000DWT tại khu vực sông Dinh, vịnh Gành Rái, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(Vietnamese) Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập ứng cứu tràn dầu trên vùng biển Vũng Tàu

Technical specifications Ba Ngoi lighthouse – Khanh Hoa province