Wednesday, 10/08/2022

Notice to Mariners

(Vietnamese) Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng số hiệu “BP1”, “BP2” báo hiệu khu vực Âu chứa tạm của công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) năm 2020.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.


Other notice

Depth of Sai Gon-Vung Tau fairway

(Vietnamese) Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề

Pull Java Star 2 rig from Lot 42 to Dragon Mine of Lot 09-1

The new establishment of buoy “L3” marks obstruction on Ha Tien fairway belonging to the land reclamation project (leveling) L package belonging to the South Vietnam Petrochemical Complex Project

Depth of waters in front of wharf K2 of Ba Ria – Vung Tau Petroleum Company Limited