Wednesday, 19/01/2022

Notice to Mariners

(Vietnamese) Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng số hiệu “BP1”, “BP2” báo hiệu khu vực Âu chứa tạm của công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) năm 2020.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.


Other notice

Parameter depth waters in front of Phu Huu New Port

The new establishment of AIS “real” for buoy on Soài Rạp fairway

12/TBHH-TCTBĐATHHMN – Dredging fairway expansion in the area of navigation buoy number “58” in Saigon – Vungtau fairway

Execution of Phuoc Khanh Bridge across Long Tau River

Parameters of Ba Ngoi fairway