Saturday, 16/10/2021

Notice to Mariners

The termination of AtoN buoys “K1”, “K2”, “K3” on Song Tien fairway

 NOTICE TO MARINERS

The termination of AtoN buoys “K1”, “K2”, “K3” on Song Tien fairway

No.192/TBHH-TCTBĐATHHMN dated October 15, 2015

 TGG – TG – 02 – 2015

Waters: Tien Giang Province

Fairway: Song Tien

Buoys:  “K1”, “K2”, “K3”

Coordinates:

Buoy VN-2000 WGS-84
Latitude (j) Longitude (l) Latitude (j) Longitude (l)
“K1” 10°21’08,8” N 106°21’37,4” E 10°21’05,1” N 106°21’43,9” E
“K2” 10°20’57,0” N 106°20’57,0” E 10°20’53,3” N 106°21’03,5” E
“K3” 10°20’43,4” N 106°20’05,6” E 10°20’39,7” N 106°20’12,1” E

Function: Indicating the execution area of stone embankment constructions on Song Tien fairway

Southern Vietnam Maritime Safety Corporation would like to inform:

AtoN buoys “K1”, “K2”, “K3” has stopped operation on Song Tien fairway from October 14, 2015.


Other notice

Depth of waters in front of port – Ha Long cements

Depth of Sai Gon – Vung Tau fairway

The new establishment of specialized buoys “P1”,”P2” dredging in waters in front of Phuoc An port

(Vietnamese) Chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “H1”, “H2” và phao “E” báo hiệu hàng hải phương vị an toàn phía Đông khống chế khu vực tàu Heung A Dragon bị chìm trên Vịnh Gành Rái

(Vietnamese) Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo đậu, vũng quay trở tàu và tuyến luồng chuyên dùng Dương Đông Hòa Phú, tỉnh Bình Thuận