Wednesday, 19/01/2022

Notice to Mariners

Removing buoy “3” on the fairway section belongs to the Duyen Hai Thermal Power Center seaport project, Tra Vinh province

NOTICE TO MARINERS

Removing buoy “3” on the fairway section belongs to the Duyen Hai Thermal Power Center seaport project, Tra Vinh province

No.220/TBHH-TCTBĐATHHMN dated November 18, 2015

 TVH – TG – 13 – 2015

Waters: Tra Vinh Province

Buoy: “3”

Coordinates:

Buoy VN-2000 WGS-84
Latitude (j) Longitude (l) Latitude (j) Longitude (l)
“3” 09°33’11,6” N 106°32’25,7” E 09°33’07,9” N 106°32’32,1” E

Function: Starboard hand buoy

Southern Vietnam Maritime Safety Corporation would like to inform:

  • The temporary AtoN buoy “3” located on the fairway section belongs to the Duyen Hai Thermal Power Center seaport project, Tra Vinh province, has been stopped operation since 17 November, 2015
  • The Notice to Mariners no. 193/TBHH-TCTBĐATHHMN dated December 02, 2014 has expired

Other notice

(Vietnamese) Về việc sự cố Sà lan số hiệu SG 6737 dôi dạt từ vùng biển huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh hướng về vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(Vietnamese) Hoàn thành trục vớt Sà lan chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Depth of Dinh An-Can Tho fairway, the fairway section from buoy “0” to buoy “16”

Depth of Dinh An-Can Tho fairway from buoys “0” to “16”

The new establishment of “5”, “7” belong to the Northern branch of Nha Trang fairway