Saturday, 27/11/2021

Notice to Mariners

Termination of buoys Buoys “V1”, “V2” Buoys “V1”, “V2” are marked position of Biển Bắc 16 vessel was sunken on Quy Nhơn fairway

NOTICE TO MARINERS

Termination of buoys Buoys “V1”, “V2” Buoys “V1”, “V2” are marked position of Biển Bắc 16 vessel was sunken on  Quy Nhơn fairway

No.211/TBHH-TCTBĐATHHMN dated October 22, 2018

BĐH – TG – 16 – 2018

- Waters:                Bình Định province

- Fairway:               Quy Nhơn

- Buoys:                   “V1”, “V2”

Coordinates:

Buoys VN-2000 WGS-84
Latitude (j) Longitude (l) Latitude (j) Longitude (l)
“V1” 13°45’00,8” N 109°14’47,1” E 13°44’57,1” N 109°14’53,6” E
“V2” 13°45’08,7” N 109°14’47,2” E 13°45’05,0” N 109°14’53,7” E

VMS-South would like to inform that:

Buoys “V1”, “V2” are marked position of Biển Bắc 16 vessel was sunken on  Quy Nhơn fairway which were termination from date October 17 2018.

Notice to mariners No. 199/TBHH-TCTBĐATHHMN dated Nov 06 2018 and No. 214/TBHH-TCTBĐATHHMN are cancelled.


Other notice

The new establishment of buoy “4A” on Quy Nhon fairway

(Vietnamese) Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi phao báo hiệu số “58” phao báo hiệu chuyên dùng “V1”, “V2” phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

(Vietnamese) Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề năm 2018.

Operating termination of beacon “54” on Sai Gon – Vung Tau fairway

Depth of Vung Tau-Thi Vai fairway