Sunday, 17/10/2021

Notice to Mariners

Termination on Regulation station No.2 serving construction of Package F of South Vietnam Petrochemical Complex Project

NOTICE TO MARINERS

Termination on Regulation station No.2 serving construction of Package F of South Vietnam Petrochemical Complex Project

No.39  /TBHH-TCTBĐATHHMN dated March 30 ,2020

VTU – 11 – 2020

- Waters:  Bà Rịa – Vũng Tàu province

- Fairway: Vũng Tàu – Thị Vải

Coordinates:

Name of regulation station VN-2000 WGS-84
Latitude (j) Longitude (l) Latitude (j) Longitude (l)
2 10°27’03,8”N 107°01’16,2”E 10°27’00,1”N 107°01’22,6”E

VMS-South would like to inform that:

Regulation station No.2 serving construction of Package F of South Vietnam Petrochemical Complex Project which is termination from March 26, 2020

Notice to mariners No.80/TBHH-TCTBĐATHHMN date on 22/4/2019 of VMS-South was cancelled./.

SIGN ON BEHALF OF DIRECTOR GENERAL

DEPUTY DIRECTOR GENERAL

Signed and Sealed

 

Pham Tuan Anh


Other notice

(Vietnamese) Độ sâu luồng Đồng Nai

Depth of waters in front of wharf “7” for vessel 30.000DWT – Cat Lai port

(Vietnamese) Về việc thi công nạo vét duy tu luồng Vũng Tàu – Thị Vải năm 2013

Depth of pilot boarding place and leading fairways to transit area of Ban Thach estuary – Phu Yen Province

(Vietnamese) Về thông số kỹ thuật các khu neo đậu tàu trên sông Hậu thuộc vùng nước cảng biển do Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ quản lý