Friday, 22/10/2021

Notice to Mariners

Completion of salvage and relocation of sunk SG 8193 barges on Dong Tranh – Go Gia fairway

NOTICE TO MARINERS

Completion of salvage and relocation of sunk SG 8193 barges on Dong Tranh – Go Gia fairway

No. 65/TBHH-TCTBĐATHHMN dated April 10, 2019

HCM – 13 – 2019

Waters:                    Hồ Chí Minh city

Fairway:        Đồng Tranh – Gò Gia.

VMS-South would like to inform that:

Currently, SG 8193 barge sunk in the upper area of ​buoy “3” Dong Tranh – Go Gia fairway was salvaged and moved to the left of Go Gia river, no longer capable of causing affecting maritime operations on Dong Tranh – Go Gia fairway.

The Notice to Mariners No. 44/TBHH-TCTBĐATHHMN issued by Southern Vietnam Maritime Safety Corporation dated 21/3/2019 has expired./.


Other notice

The new establishment of AtoN buoy “15”, “18”, “20”,”22″, “24”, “26”, “27”, “29”, “31”, “33”, “34”, “37” in Dong Nai fairway, section from Ong Nhieu canal to downstream Dong Nai bridge

(Vietnamese) Tọa độ hệ thống các đường ống dẫn khí dưới biển

Depth of waters in front of Vopark port

(Vietnamese) Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng số hiệu “BP1”, “BP2” báo hiệu khu vực Âu chứa tạm của công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) năm 2020.

(Vietnamese) Thông số kỹ thuật hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng – Đường ống dẫn khí PM3 Cà Mau