Wednesday, 19/01/2022

Notice to Mariners

(Vietnamese) Về việc kéo giàn khoan Parameswara từ cảng Balikpapan – Indonesia đến cảng Cái Mép – Vũng Tàu và từ cảng Cái Mép – Vũng Tàu đến lô 01&02/10 để khoan giếng KNV-4XP, ngoài khơi biển Việt Nam

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Other notice

Change of operational characteristics of AtoN buoy no. “11” on Dong Nai fairway

Depth of Wharf no.2 (K18) – Lotus Port

(Vietnamese) Về việc kéo giàn khoan tự nâng HAKURYU-11 từ mỏ Tê Giác Trắng của HLJOC đến đảo BATAM trực thuộc Indonesia

Depth of fairway and turning basin of Binh Tri Port- Kien giang

(Vietnamese) Độ sâu vùng nước khu chuyển tải tại cửa biển Hồ Lân, Bình Thuận