Wednesday, 27/10/2021

Notice to Mariners

ROV Surveying and Freespan repairing STV-RĐ-BH-LH, TGT-BH, RP3-RC1 pipelines in 2016

NOTICE TO MARINERS

ROV Surveying and Freespan repairing STV-RĐ-BH-LH, TGT-BH, RP3-RC1 pipelines in 2016

No.120/TBHH-TCTBĐATHHMN dated June 22, 2016

VTU  – 34 – 2016.

Waters: Vietnam continental shelf offshore

Southern Vietnam Maritime Safety Corporation would like to inform:

The PetroVietnam Gas South East transmission company (PV GAS SE) will conduct to survey ROV and Freespan repair STV-RĐ-BH-LH, TGT-BH, RP3-RC1 pipelines in 2016 surveyed by  DP2-Bình Minh vessel as detailed follows:

  1. Characteristics of DP2-Bình Minh vessel:

- Name: DP2-Binh Minh.

- Nationality: Vietnam.

- Dimension: 61,0m in length ; 14,95m in breadth.

- Call sign: 3WKE.

- IMO’s number: 9268447.

  1. Estimated time: 60 days, starting from July 04, 2016.

NAVIGATION GUIDANCE:

- All means navigating in Vietnam continental shelf offshore waters should notice to keep clear of surveying vessel mentioned above for maritime safety.

- For further information, please contact to PetroVietnam Gas South East transmission company (PV GAS SE).


Other notice

(Vietnamese) Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “K8″ phục vụ thi công Gói thầu số 07 thuộc công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu năm 2018.

Technical parameters of Tien River channel

Termination of special marks “S1”,” S2”, “S3”, “S4” belong to improvement construction, upgrade cable – 220kV Cao Lanh – Thot Not

35/TBHH-TCTBĐATHHMN – Establish aid to navigation buoys “D1”, “D2” on Sai Gon – Vung Tau fairway

(Vietnamese) Độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai (đoạn từ ngã ba Mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu)