Sunday, 17/10/2021

Notice to Mariners

(Vietnamese) Về việc tạm ngưng hoạt động của báo hiệu hàng hải M1, M2 tại cảng PVGAS Vũng Tàu

NOTICE TO MARINERS
Suspension of operation – AtoN marks M1, M2 on Vung Tau PVGAS Port

No.188/TBHH-TCTBĐATHHMN on October 7, 2015

VTU – 83 – 2015
Waters: Ba Ria-Vung Tau Province
Fairway: Vung Tau-Thi Vai
Marks: M1, M2
Coordinates:
Mark VN2000 WGS – 84
Latitude() Longitude () Latitude () Longitude ()
M1 10031’48,2” N 107001’17,4” E 10031’44,5” N 107001’23,9” E
M2 10032’00,2” N 107001’28,5” E 10031’56,5” N 107001’35,0” E
Southern Vietnam Maritime Safety Corporation would like to inform:
Aton Marks M1, M2 on Vung Tau PVGAS port will be suspended operating from October 7, 2015.


Other notice

The sunken obstruction in ​​Quy Nhon fairway

(Vietnamese) Kéo giàn khoan PV DRILLING I từ lô dầu khí 15-1/05 về neo đậu tại Vũng Tàu

Depth of waters area in front of Cam Ranh International Port

Depth of Song Tien Fairway

(Vietnamese) Độ sâu khu nước trước cảng Xuất nhập khẩu xăng dầu Nhà Bè