Tuesday, 29/11/2022

Notice to Mariners

Temporarily suspending operation of marine signal buoy “P2″ for construction of Phuoc Khanh bridge, Sai Gon – Vung Tau fairway

NOTICE TO MARINERS

Temporarily suspending operation of marine signal buoy “P2″ for construction of Phuoc Khanh bridge, Sai Gon – Vung Tau fairway

 No. 293/TBHH-TCTBĐATHHMN dated December 09 ,2021

HCM – TG – 64 – 2021

- Waters:         Ho Chi Minh city

- Fairway:      Sai Gon – Vung Tau

- Buoy:             “P2”

Tọa độ địa lý:

Buoy  VN-2000  WGS-84
Latitude (j) Longitude (l) Latitude (j) Longitude (l)
“P2” 10039’46,5”N 106047’46,4”E 10039’42,8”N 106047’52,8”E

VMS-South would like to inform that:

Buoy “P2” serving the construction of Phuoc Khanh bridge, Sai Gon – Vung Tau fairway, temporarily suspended from December 6, 2021


Other notice

Execution area of suspension cable belongs to suspension cable constructions and Entertainment population area in Hon Thom sea, Phu Quoc district, Kien Giang province

(Vietnamese) Hoạt động giàn khoan ENSCO 107 (tiếp theo)

New establishment of AtoN marks belong to Phu Quy Port’s breakwater renovation project

(Vietnamese) Thông số kỹ thuật của khu nước bến phao neo cảng Xăng Dầu Bình Định

(Vietnamese) Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải SK1 thuộc luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu