Sunday, 17/10/2021

Notice to Mariners

47/TBHH-TCTBĐATHHMN – Establish aid to navigation buoy “50” on Soai Rap – Hiep Phuoc channel

NOTICE TO MARINERS

Establish aid to navigation buoy “50” on Soai Rap – Hiep Phuoc channel

HCM -14-2014

– Sea area:             Hochiminh City

– Channel’s name:          Soai Rap – Hiep Phuoc.

– Buoy’s number: “50”.

On behalf of Ministry of Transport, Southern Vietnam Maritime Safety Corporation notifies that:

New aid to navigation buoy has been established in Soai Rap – Hiep Phuoc channel with details as follow:

– Coordinate:

No.

VN-2000

WGS-84

Lat (j)

Long (l)

Lat (j)

Long (l)

“50”

10034’28.1” N

106045’22.7” E

10034’24.4” N

106045’29.2” E

– Function:            Port hand buoy

a. Daytime characteristics:

–  Diameter: F2,6m.

–  Shape:   pillar;

–  Colour:  red;

–  Topmark: Single red cylinder;

–  Buoy’s number: “50” in white.

b. Night characteristics:

–  Character: Flashing red 03s.


Other notice

(Vietnamese) Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “K” khống chế vị trí tàu MINH KHÁNH 01 bị chìm tại khu vực vịnh Gành Rái, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

01-TBHH-TCTBDATHHMN – The operation of MV CS.CABLE RETRIEVER repairing AAG in Vung Tau

(Vietnamese) Hoạt động khảo sát địa chấn 3D tại Lô 01-02/10, ngoài khơi biển Nam Việt Nam

Depth of waters in front of PVC-MS port

Depth of waters in front of wharf No.4, 5 of Cát Lái New Port