Sunday, 06/12/2020

News

News of VMS South

(Vietnamese) Công đoàn VMS-South tổ chức sơ kết hoạt động công đoàn 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020; tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Other News

VMSS delegation attended the 19th APHoMSA Conference in Chile (9-12/4/2018)

Southern Maritime Hydrographic Company .Ltd

UKHO visited and worked with VMS-South

VMS-South worked with Korean Association of Aid to Navigation (KAAN)

The signing ceremony between VMS-South and Woori Marine CO. LTD.