Sunday, 20/09/2020

News

News of VMS South

(Vietnamese) Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam lần II, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Đoàn kết – Kỷ cương – Chủ động – Sáng tạo – Đột phá – Phát triển

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Other News

The general director of VMS-South visited Turkey

Viet Nam delegation visited and worked at Hydrography and Geodesy National Office in Cuba

IALA Academy Delegate has finished the trip well at VMSS

Sealite visited and worked with VMS-South

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đạt danh hiệu Anh hùng Lao động