Thứ sáu, 12/04/2024

Giới thiệu

Phạm vi quản lý

Được thành lập năm 1975, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, có nhiệm vụ thiết lập và duy trì một môi trường an toàn về hàng hải cho các ngành kinh tế biển của Việt Nam phát triển như vận tải biển, đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản, khai thác tài nguyên biển…

Địa bàn quản lý và hoạt động của Tổng công ty từ phía Nam tỉnh Quảng Ngãi trở vào đến hết địa bàn tỉnh Kiên Giang và khu vực biển Đông, Trường Sa.

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hiện là thành viên của Hiệp hội hàng hải quốc tế IALA; có quan hệ chặt chẽ với tổ chức thủy đạc quốc tế IHO, tổ chức thủy đạc Đông Á-EAHC, tổ chức thủy đạc Anh quốc UKHO, Hiệp hội lãnh đạo các cơ quan Hàng hải Châu Á – Thái Bình Dương…, đồng thời là đối tác và nhà cung cấp sản phẩm của nhiều công ty lớn trên thế giới hoạt động trong lĩnh vực hàng hải.