Thứ năm, 30/11/2023

Giới thiệu

Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tầm nhìn:

Trở thành nhà cung cấp dịch vụ Bảo đảm an toàn hàng hải uy tín và lớn mạnh hàng đầu Việt Nam, khẳng định vị thế, thương hiệu trong khu vực và thế giới.

fresnel_lens__cape_otway_lighthouse__victoria__australia

Sứ mệnh:

Cung ứng các sản phẩm, dịch vụ vượt trội, thiết lập và duy trì một môi trường an toàn về hàng hải, thúc đẩy các ngành kinh tế biển của Việt Nam phát triển.

3864871062_c6e5c73f35_o