Chủ nhật, 16/06/2024

Luồng hàng hải

Luồng Ba Ngòi

Ghi chú:

– Tên luồng, thông số thiêt kế: Theo Quyết định công bố luồng số 1091/QĐ-CHHVN ngày 7 tháng 12 năm 2012
– Độ sâu: Theo Quyết định công bố luồng số 1059/QĐ-CHHVN ngày 30 tháng 11 năm 2012
– Tác dụng, đặc tính ánh sáng: theo báo cáo của Cty BĐATHH NAM TRUNG BỘ

Thông tin kỹ thuật:

Tên luồng hàng hải

Thông số luồng thiết kế

Bán kính cong nhỏ nhất

Số báo hiệu 

Dài (km)

Rộng (m)

Độ sâu (m)

Phao 

Tiêu

Ba Ngòi

Từ Phao 0 đến cặp phao 9,10

đến cặp phao 9,10 đến Cảng Ba Ngòi

10.7

2.3

450

200

Tự nhiên

13

0

Báo hiệu:

Tên BH

Hệ tọa độ VN2000

Tác dụng

Đặc tính AS

Vĩ độ

Kinh độ

Phao số 0

11° 48’22” 31 N

109° 13’07” 03 E

Báo hiệu vùng nước an toàn Ánh sáng trắng, chớp dạng mooc A, chu kỳ 6 giây

Phao số 1

11° 49’27” 95 N

109° 12’39” 17 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng màu xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao số 2

11° 49’22” 98 N

109° 12’20” 01 E

Báo hiệu phía trái luồng

Anh sáng màu đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao số 3

11° 50’30”89 N

109° 12’22” 35 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng màu xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao số 4

11° 50’25” 92 N

109° 12’03”18 E

Báo hiệu phía trái luồng

Anh sáng màu đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao số 5

11° 51’33” 82 N

109° 12’05” 52 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng màu xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao số 6

11° 51’28” 85 N

109° 11’46” 36 E

Báo hiệu phía trái luồng

Anh sáng màu đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 6 giây

Phao số 7

11° 53’02” 19 N

109° 11’13” 15 E

Báo hiệu phía phải luồng Anh sáng màu xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây.

Phao số 8

11° 52’44” 23 N

109° 11’26” 28 E

Báo hiệu phía trái luồng

Anh sáng màu đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 6 giây

Phao số 9

11° 53’02” 53 N

109°09’50” 55 E

Báo hiệu phía phải luồng Anh sáng màu xanh, chớp nhóm (2+1), T = 6 giây.

Phao số 10

11° 52’44” 63 N

109° 09’50” 47 E

Báo hiệu phía trái luồng

Anh sáng màu đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao số 11

11° 53’38” 04 N

109° 09’02” 08 E

Báo hiệu phía phải luồng Anh sáng màu xanh, chớp nhóm (2+1), T = 6 giây.

Phao số 12

11° 53’30” 27 N

109° 08’56” 08 E

Báo hiệu phía trái luồng

Anh sáng màu xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây
Các luồng hàng hải khác

Luồng An Thới

Luồng Ba Ngòi

Luồng Bến Đầm

Luồng Côn Sơn – Côn Đảo

Luồng Hà Tiên

Luồng Năm Căn

Luồng Nha Trang

Luồng Phan Thiết

Luồng Phú Quý

Luồng Quy Nhơn

Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Luồng Soài Rạp

Luồng Sông Dinh

Luồng Sông Dừa

Luồng Sông Tiền

Luồng Sông Đồng Tranh

Luồng Vũng Rô

Luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Luồng Đầm Môn

Luồng Định An – Cần Thơ

Luồng Đồng Nai

Đoạn luồng Sa Đéc