Chủ nhật, 16/06/2024

Luồng hàng hải

Luồng Nha Trang

Ghi chú:

– Tên luồng, thông số thiêt kế: Theo Quyết định công bố luồng số 1059/QĐ-CHHVN ngày 30 tháng 11 năm 2012
– Độ sâu: Theo Quyết định công bố luồng số 1059/QĐ-CHHVN ngày 30 tháng 11 năm 2012
– Tác dụng, đặc tính ánh sáng: theo báo cáo của Cty BĐATHH NAM TRUNG BỘ

 Thông tin kỹ thuật:

Tên luồng hàng hải

Thông số luồng thiết kế

Bán kính cong nhỏ nhất

Số báo hiệu 

Dài (km)

Rộng (m)

Độ sâu (m)

Phao 

Tiêu

Nha Trang

Chiều dài luồng Bắc

Chiều dài luồng Nam

4.1

6.9

200

11

13

0

1/ Tuyến luồng Bắc:

Tên BH

Hệ tọa độ VN2000

Tác dụng

Đặc tính AS

Vĩ độ

Kinh độ

Phao 0

12°14’32”4 N

109°13’08”0 E

Báo hiệu vùng nước an toàn Ánh sáng trắng, chớp dạng mooc A, chu kỳ 6 giây.

Phao 1

12°13’39”4 N

109°13’05”0 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng màu xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao N

12°14’23”3 N

109°13’46”0 E

Khống chế bãi đá ngầm phía Nam luồng Ánh sáng trắng, chớp nhanh, chu kỳ 1 giây 0,5 +  0,5 = 1s

Phao 2

12°12’32”9 N

109°13’03”8 E

Báo hiệu phía trái luồng

Ánh sáng màu đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây 0,5 +  2,5 = 3s

Phao 3

12°12’39”4 N

109°13’01”0 E

Báo hiệu phía phải luồng

Ánh sáng màu xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây   0,5 +  2,5 = 3s

Phao 4

12°12’21”7 N

109°13’05”5 E

Báo hiệu phía trái luồng

Ánh sáng màu đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây 0,5 +  2,5 = 3s

2/  Tuyến luồng Nam:

Tên BH

Hệ tọa độ VN2000

Tác dụng

Đặc tính AS

Vĩ độ

Kinh độ

Phao 0

12°10’10”4 N

109°15’57”0 E

Báo hiệu vùng nước an toàn Ánh sáng trắng, chớp dạng mooc A, chu kỳ 6 giây.

Phao 1

12°10’41”3 N

109°15’40”0 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng màu xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giy

Phao S

12°12’16”3 N

109°13’15”0 E

Khống chế xác tàu đắm phía Bắc luồng Ánh sáng trắng, chớp nhanh, chu kỳ 1 giây 0,5 +  0,5 = 1s

Phao 2

12°11’ 50”3 N

109°13’ 54”0 E

Báo hiệu phía trái luồn Ánh sáng màu đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây 0,5 +  2,5 = 3s

Phao 3

12°11’ 16”3 N

109°15’ 13”0 E

Báo hiệu phía phải luồng

Ánh sáng màu xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây   0,5 +  2,5 = 3s

Phao 4

12°12’ 09”4 N

109°13’ 00”0 E

Báo hiệu phía trái luồng

Ánh sáng màu đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây 0,5 +  2,5 = 3s

Phao 5

12°11’53”4 N

109°14’44”0 E

Báo hiệu phía phải luồng

Ánh sáng màu xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây   0,5 +  2,5 = 3s

Các luồng hàng hải khác

Luồng An Thới

Luồng Ba Ngòi

Luồng Bến Đầm

Luồng Côn Sơn – Côn Đảo

Luồng Hà Tiên

Luồng Năm Căn

Luồng Nha Trang

Luồng Phan Thiết

Luồng Phú Quý

Luồng Quy Nhơn

Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Luồng Soài Rạp

Luồng Sông Dinh

Luồng Sông Dừa

Luồng Sông Tiền

Luồng Sông Đồng Tranh

Luồng Vũng Rô

Luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Luồng Đầm Môn

Luồng Định An – Cần Thơ

Luồng Đồng Nai

Đoạn luồng Sa Đéc