Thứ năm, 04/06/2020

Luồng hàng hải

Luồng Vũng Rô

Ghi chú:

– Tên luồng, thông số thiêt kế: Theo Quyết định công bố luồng số 1056/QĐ-CHHVN ngày 30 tháng 11 năm 2012
– Độ sâu: Theo Quyết định công bố luồng số 1056/QĐ-CHHVN ngày 30 tháng 11 năm 2012
– Tác dụng, đặc tính ánh sáng: theo báo cáo của Cty BĐATHH NAM TRUNG BỘ

Thông tin kỹ thuật:

Tên luồng hàng hải

Thông số luồng thiết kế

Bán kính cong nhỏ nhất

Số báo hiệu 

Dài (km)

Rộng (m)

Độ sâu (m)

Phao 

Tiêu

Vũng Rô

2,5

300

12

1000

4

0

Báo hiệu:

Tên BH

Hệ tọa độ VN2000

Tác dụng

Đặc tính AS

Vĩ độ

Kinh độ

Phao số 0

12°50’39”1 N

109°24’36”0 E

Báo hiệu vùng nước an toàn Anh sáng trắng, chớp dạng mooc A, chu kỳ 6 giây:

Phao số 1

12°51’03”8 N

109°24’36”9 E

Báo hiệu phía phải luồng Anh sáng màu xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây.

Phao số 2

12°51’32”4 N

109°24’16”9 E

Báo hiệu phía trái luồng Anh sáng màu đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây.
Các luồng hàng hải khác

Luồng An Thới

Luồng Ba Ngòi

Luồng Côn Sơn – Côn Đảo

Luồng Hà Tiên

Luồng Năm Căn

Luồng Nha Trang

Luồng Phú Quý

Luồng Quy Nhơn

Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Luồng Soài Rạp

Luồng Sông Dinh

Luồng Sông Dừa

Luồng Sông Tiền

Luồng Sông Đồng Tranh

Luồng Vũng Rô

Luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Luồng Đầm Môn

Luồng Định An – Cần Thơ

Luồng Đồng Nai